Фондация Програма Достъп до Информация
2017 г.
2016 г.
2015 г.
2014 г.
2013 г.
Обучения и конференции
Рейтинг на активната прозрачност 2017
Рейтинг на активната прозрачност 2017

На 5 април (сряда) от 12.00 часа в Национален пресклуб на БTA (бул. Цариградско шосе 49, София), Програма Достъп до Информация ще резултатите от годишния одит на интернет страниците на институциите, Рейтинг на активната прозрачност 2017 и Карта на финансовата, бюджетна прозрачност и интегритет на общините 2017.

Семинар „Достъп до информация и обществени комуникации“
Семинар „Достъп до информация и обществени комуникации“

На 22 март 2017 ПДИ проведе семинар „Достъп до информация и обществени комуникации“ съвместно с Департамент „Масови комуникации“ на Нов български университет.  Събитието е заключително по проект, подкрепен в рамките на Програма за студентски иновации от Институт „Отворено общество“ – София и Фондация „Микрофонд – София“.

Пет одобрени кандидатури в третото издание на конкурса за журналистически разследвания на ПДИ
Пет одобрени кандидатури в третото издание на конкурса за журналистически разследвания на ПДИ

Приключи оценката на постъпилите проектни предложения за журналистически разследвания на журналисти от местни и регионални медии.  В рамките на обявения за кандидатстване период постъпиха 22 проектни предложения от журналисти от медии в цялата страна. Журито одобри пет предложения на свое редовно заседание, проведено на 20.03.2017.КОНКУРС ЗА РАЗСЛЕДВАНИЯ НА ЖУРНАЛИСТИ ОТ МЕСТНИ И РЕГИОНАЛНИ МЕДИИ
КОНКУРС ЗА РАЗСЛЕДВАНИЯ НА ЖУРНАЛИСТИ ОТ МЕСТНИ И РЕГИОНАЛНИ МЕДИИ

ПДИ отправя покана за кандидатстване с проектни предложения за журналистически разследвания на журналисти от местни и регионални медии по общественозначими теми. Срокът за подаване на проектните предложения е 19 февруари 2017. Проектните предложения ще бъдат оценявани от седемчленно жури. Конкурсът се провежда в рамките на проект Граждански център в подкрепа на прозрачността в обществения живот, финансиран с грант от Фондация „Америка за България”.

Завърши практическия курс „Достъп до информация и обществени комуникации“
Завърши практическия курс „Достъп до информация и обществени комуникации“

На 27 януари 2017 Програма Достъп до Информация връчи сертификати на студенти от професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“ в Нов български университет за успешно преминаване на практически курс „Достъп до информация и обществени комуникации“. Курсът е част от проекта „Достъп до информация и обществени комуникации – практическа програма“, изпълняван от ПДИ в партньорство с Нов български университет в рамките на Програма за студентски иновации, подкрепена от Институт „Отворено общество“ – София и Фондация „Микрофонд София“.