28 септември 2019 г.

Програма Достъп до Информация връчи годишните награди за принос в областта на свободата на информация по случай Международния ден на правото да знам. Церемонията се проведе на 28 септември 2019 – от 12.00 ч. в Литературен клуб „Перото“ – НДК, София. 

 

Наградите за 2019 година се връчват в шест категории.

 

Категория Гражданин, използвал най-активно правото си на информация

 

Награда „Златен ключ” бе връчена на Светлозар Алексиев, София за изключителна последователност и упоритост в използването на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), включително водене на съдебни дела срещу откази, чрез което успя да повиши прозрачността на Столична община по редица важни и актуални въпроси като организацията на пътното движение, контрола на търговските обекти в Южния парк, ремонта на ул. „Граф Игнатиев“ и др.

 

Почетна грамота бе дадена на Свилен Димитров и неформална група "Протест Силистра" за последователното и упорито използване на ЗДОИ, включително съдебно дело и налагане на глоба за неизпълнение на съдебно решение на кмета на община  Силистра, за получаване отчетите по изразходването на 670 000 лв. за озеленяване от общината. Получените над 200 страници са разпространени във Фейсбук и социалните мрежи.

 

Категория Неправителствена организация, упражнявала най-активно правото си на достъп до информация

 

Награда „Златен ключ” бе присъдена на Български хелзинкски комитет за систематичното и последователно използване на ЗДОИ, включително водене на съдебни дела, за събиране на данни от съдебната практика за убийства на жени в България. Данните са оповестявани в годишните доклади на БХК, отразявани от медиите и са използвани в подкрепа на предложения за законодателни изменения за криминализиране на домашното насилие. През 2019 г. БХК систематизира и картографира данните в платформата ubita.org – специален сайт, съдържащ база данни със съдебната практика по дела за убийства на жени, инфографики и лични истории на жени-жертви на насилие.

 

Категория Най – добра журналистическа кампания, свързана с правото на достъп до информация

 

Награда „Златен ключ” бе присъдена на Илия Вълков, списание „Клуб Z” за дългогодишно, активно, последователно и резултатно използване на процедурите по ЗДОИ, включително защита на правото на информация в съда, за разследване на актуални теми от обществен интерес. През последната година отрази кои медии какви суми са получили по европейски програми от влизането на България в ЕС, което има отношение към свободата на изразяване и независимостта на медиите, както и пръв съобщи сумата, която данъкоплатците щяха да заплатят при т.нар. данъчната амнистия за вероизповеданията.

 

Почетни грамоти получиха:

 

Александра Маркарян, OFFNews – за разследването, което разкри порочни практики при надпланов прием на ученици в Софийската математическа гимназия и в резултат на което се стигна до нормативни промени за по-строги изисквания и гаранции срещу заобикалянето на класирането при прием на петокласници в елитни училища.

 

Лъчезар Лисицов, Flagman.bg – за последователно и резултатно използване на ЗДОИ, включително воденето на съдебни дела, за получаване на информация от Прокуратурата на Република България и Народното събрание.

 

Категория Институция, организирала най-добре предоставянето на информация за граждани

 

Награда ”Златен ключ” се присъжда на Сметната палата на Република България за одита на изпълнението „Прозрачност и публичност в дейността на държавната администрация и достъп до обществена информация“ за периода 1 януари 2016 – 30 юни 2018 г. в 17 министерства, администрацията на Министерския съвет и Държавна агенция „Електронно управление“, с конкретни препоръки и срокове за изпълнение за повече прозрачност и публичност и достъп до информация.

 

Почетна грамота получава Областна администрация Благоевград за високото ниво на активна прозрачност, което институцията поддържа от години и ефективното изпълнение на задълженията по ЗДОИ.

 

Категория Институция, която не изпълнява задълженията си по ЗДОИ и нарушава правата на гражданите

 

Антинаграда „Катинар” бе присъдена на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) за влошаване на практиките по предоставяне на достъп до информация и по-конкретно за отказите да предостави достъп до разрешения, които МОСВ е издало на въглищни централи да изгарят отпадъци за експериментални цели – информация, свързана със здравето и живота на хората.

 

„Срамота” получи Българска агенция по безопасност на храните, заради системния отказ да дава информация по важни за обществеността теми. Едни от последните са за договора с фирмата, която събира такса дезинфекция на Граничен контролно-пропусквателен пункт "Капитан Андреево“, както и за информация относно методите на контрол при обезвреждането на животински трупове.

 

Категория Най-абсурден и/или смешен случай за достъп до информация

 

Антинаграда „Вързан ключ” бе присъдена на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – за неотговаряне на заявления за достъп до обществена информация и множеството съдебни дела, заведени от журналисти срещу мълчаливите й откази.

 

 

Пълната обосновка към всяка от получените 33 номинации може да видите на специалната страница за Деня на правото да знам: www.righttoknowday.net/nominations/2019/.

 

И тази година церемонията бе открита с песента "Дишай", посветена на празника.

 

Снимки от церемонията ще бъдат публикувани на страницата на ПДИ http://www.aip-bg.org, и на специалната страница за Деня на правото да знам: http://www.righttoknowday.net. Вижте и нашата страница във Фейсбук: https://www.facebook.com/AIPbulgaria/.

 Церемонията е част от проекта Форум „Достъп до информация“, който се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 179 507 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП, опериран от Фонд Активни граждани България. Основната цел на проекта е подобрена прозрачност и отчетност на публичните институции.

 

Контакт: Програма Достъп до Информация

Тел: (02) 988 5062, 981 9791

e-mail: office@aip-bg.org

www.aip-bg.org

www.righttoknowday.net