12 януари 2015 г.

EEA Grants

Подготвената от ПДИ „Концепция за изменения в законодателството за достъп до информация” излезе от печат през януари 2015.

 

Концепцията представя широк кръг от проблеми, свързани с практиката по прилагане на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и възможни решения за тяхното преодоляване. Тя е изготвена въз основа на 18-годишния опит на ПДИ в наблюдението и застъпничеството за по-добри практики в областта на прозрачността на институциите и упражняването на правото на информация. Бе проучен опитът на страни с добро законодателство и действащи независими органи за контрол на прилагането му.

 

Концепцията обобщава и резултатите от петте обществени обсъждания, които ПДИ проведе в периода юни – октомври 2014, с различни заинтересовани групи – журналисти от печатни и електронни медии, IT специалисти, активисти за отворени данни и блогъри, представители на НПО и граждани, служители от държавната администрация, които отговарят по ЗДОИ и адвокати и съдии от административните съдилища.

 

„Втората концепция, която ПДИ представя 16 години след първата, се базира на повече знания, на развити международни стандарти, изключително богата и разнообразна практика по предоставяне на безплатна правна помощ на заявители при търсене на достъп до информация от публични институции, на съдебната практика, на опита от обучения на администрация, журналисти, НПО, на различни кампании”. („Защо е необходима тази концепция”, Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ)


Концепцията за изменения в законодателството за достъп до информация бе публикувана в информационния бюлетин на ПДИ за ноември 2014 и разпространена до 2400 абоната: http://www.aip-bg.org/publications/Бюлетин/Брой/104957/.


Концепцията бе представена на Национална конференция пред НПО, журналисти, граждани, юристи, политици на 12 декември 2014 година в хотел „Форум”,  София: http://www.aip-bg.org/publications/Бюлетин/Необходими_ли_са_промени_в_законодателството_за_достъп_до_ин/101218/1000734493/.

 

„Концепция за изменения в законодателството за достъп до информация”, Програма Достъп до Информация, 2015, 72 стр, ISBN 978-954-9953-50-3.

 

 

EEA Grants

 

 

Концепцията бе подготвена рамките на проект „Застъпническа кампания за цялостни промени в законодателството за достъп до информация”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 (www.ngogrants.bg)