22 май 2023 г.

На 18 май в Административен съд - Смолян бе разгледано дело на Анита Чолакова от Актуално.com, водено с подкрепата на ПДИ. Делото е срещу отказ на РЗИ - Враца да предостави протокол от проверка на заведение, извършващо лечебна дейност на територията на АЕЦ Козлодуй.

С решение от същия ден съдия Игнат Колчев отсъди в полза на прозрачността и свободния достъп до информация. Това е абсолютен рекорд за най-бързо съдебно решение в 23-годишната история на съдебната практика по ЗДОИ.

Очаквайте подробности в следващия брой на Информационния бюлетин на ПДИ, който ще излезе в началото на месец юни.

 

==============================================  

 

 

 

 

Публикацията е по проект "Правна помощ по случаи за достъп до информация", изпълняван от Програма Достъп до Информация, подкрепен с грант от the German Marshall Fund of the Unted States (GMF). Мненията, изразени тук, не представят непременно възгледите на German Marshal Fund или техните партньори.