17 юли 2023 г.

Здравеопазването, финансовата политика на болниците и заплатите на медицинския персонал са актуални теми, радващи се на широк обществен интерес. Тази чувствителна информация се търси с помощта на ЗДОИ, а правният екип на ПДИ оказва помощ в случаите на откази и когато правото на информация е потърсено в съда.

 

Десислава Николова, журналист във в. „Капитал“, задава едни и същи въпроси, касаещи политиката на плащане на заплати, в 10 големи болници в България:

 

  1. В колко клинични пътеки, амбулаторни процедури, прегледи, консултации, операции или друг вид медицинска дейност, платена от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), е участвал всеки от членовете на борда и заместник изпълнителните директори на болниците?
  2. В колко клинични пътеки, амбулаторни процедури, прегледи, консултации, операции или друг вид медицинска дейност, платена от НЗОК, е участвал ректорът на съответния медицинския университет, към който е болницата?
  3. Какъв е размерът на най-високото и най-ниското годишно възнаграждение на лекарите?
  4. Какъв е размерът на най-високото и най-ниското годишно възнаграждение на медицинските сестри?

 

От всичките 10 големи болнични заведения в страната само 3 предоставят пълна информация: УМБАЛ „Свети Георги“ Пловдив, УМБАЛ „Свети Иван Рилски София и Националната хематологична болница.

 

Срещу отказите на 4 от запитаните болници, а именно МБАЛ „Пирогов“, УМБАЛ „Александровска“, УМБАЛ „Света Марина – Варна“ и УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ Плевен, журналистката завежда дела, водени с подкрепата на ПДИ.

 

 

Четирите спечелени дела за достъп до информация в сектора здравеопазване създават прецедент, който сочи, че публичност и прозрачност са необходими и в тази сфера на обществения живот. Създавайки изискването за отчетност, се дава възможност за подобряване на работата на администрацията на болниците и в крайна сметка – на самата здравна услуга.

 

 

 

==============================================  

 

 

 

 

Публикацията е по проект "Правна помощ по случаи за достъп до информация", изпълняван от Програма Достъп до Информация, подкрепен с грант от the German Marshall Fund of the Unted States (GMF). Мненията, изразени тук, не представят непременно възгледите на German Marshal Fund или техните партньори.