03 септември 2021 г.


ПДИ започва провеждането на редица информационни уебинари на тема „Прилагане на Закона за достъп до обществена информация – процедури, задължения и изпълнение“, предназначени за служители, работещи със ЗДОИ в системата на изпълнителната власт.

 

Първият уебинар  предстои да бъде проведен с Област Русе 30 септември 2021, четвъртък, от 14.00 до 16.00 ч. в системата Zoom, а за участие са поканени представители на регионални структури на изпълнителната власт, общинска администрация и други задължени по ЗДОИ субекти на територията на област Русе. 

Лектори от ПДИ ще представят промените в Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), развития и тенденции в активната прозрачност на институциите, повторното използване на информация от обществения сектор както и ограниченията на правото на достъп до информация. Юристите от правния екип на ПДИ ще отговарят на въпроси, свързани с конкретни казуси от практиката по използване или прилагане на ЗДОИ (програмата на информационния уебинар вижте по-долу).

РЕГИСТРАЦИЯ  Заинтересовани страни могат да се запишат за участие  тук: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUrc-2orDgpGNxZb5qeOvL8cHBb7IaJorzZ

✉ За допълнителна информация:
Цвета Ненова, координатор на ПДИ за област Русе: 0898 386 351
Диана Банчева, координатор „Комуникации“, ПДИ: 0888 412 549, diana@aip-bg.org 
Николай Нинов, координатор на журналистическата мрежа на ПДИ: 0879 607 335


* * *

ПРОГРАМА на информационния уебинар „Прилагане на Закона за достъп до обществена информация – процедури, задължения и изпълнение“

Лектори
Д-р Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ
Адв. Кирил Терзийски, правен екип на ПДИ
Адв. Стефан Ангелов, правен екип на ПДИ

Дата: 30.09.2021 
Място: Платформа Zoom

☞ 14:00 – 14:40  
Закон за достъпа до обществена информация – процедура по разглеждане на заявления за достъп до обществена информация, възникнали казуси и съдебна практика.
Въпроси и отговори 

☞ 14.40 – 15.20
Закон за достъп до обществена информация – задължения за активно публикуване на информация, Рейтинг на активната прозрачност. Рейтинг на институциите в област Русе.
Въпроси и отговори   

☞ 15:20 – 16.00
Представяне на ограниченията на достъп до обществена информация според ЗДОИ. Съдебна практика.
Въпроси и отговориИнформационните уебинари „Прилагане на Закона за достъп до обществена информация – процедури, задължения и изпълнение“ се случват в рамките на проект Форум „Достъп до информация“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. 


Основната цел на проект Форум „Достъп до информация“ е подобрена прозрачност и отчетност на публичните институции. За прехвърляне към страницата, посветена на проекта, натиснете тук.