Информационни дни "Достъп до информация" в страната

В периода октомври 2013 – 2016 с помощта на своите координатори в съответните градове ПДИ организира и проведе Информационни дни „Достъп до информация” в 20 града в страната: Благоевград, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Сливен, Смолян, Стара Загора, Търговище, Хасково, Ямбол.

 

През 2013 - 2015 и първите четири форума през 2016 във всеки град екип на ПДИ проведе работна среща с журналисти и представители на неправителствени организации, посветена на практически проблеми при търсенето на обществена информация и семинар с представители на държавите институции, местните администрации и общинските съвети, за да представят проблеми и практики по прилагането на Закона за достъп до обществена информация.

 

Последните две срещи протекоха с общо запознаване на всички заинтересовани от съответните градове с измененията в Закона за достъп до обществена информация, влезли в сила в началото на 2016.

 

По време на Информационните дни в страната юристите на ПДИ предоставяха безплатна правна помощ по конретни казуси за достъп до информация.

 

Броят на участниците в 20-те Информационни дни е 763. Всички срещи са отразени в месечния информационен бюлетин на ПДИ.

 

През 2017 г. предстои провеждането на Информационни дни „Достъп до информация” в останалите 6 областни града в страната.

 

Провеждането на Информационните дни става благодарение на финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България” по проект „Граждански център в подкрепа на прозрачността в обществения живот.”