Обучения

Седми практически курс "Достъп до информация и обществени комуникации" за студенти в департамент "Медии и комуникация", НБУИнформационни уебинари за представители на регионални структури на изпълнителната власт, общинска администрация и други задължени по ЗДОИ субекти в 26 области на БългарияОбучение за служители от Агенция "Митници"-2019Обучение по новия регламент за защита на личните данни (GDPR) Платени семинари по ЗДОИ в странатаОбучение за служители от ДАНС-2016Обучение за служители от КЕВР-2016Обучения за служители от МВР и Министерство на правосъдието - 2016Обучение за служители от Фонд "Земеделие" - 2016Обучение на служители от АДФИ 2016Обучение за директори на училища и детски градина – януари 2016Обучение на служители от ДАЗД 2014Информационни дни "Достъп до информация" в странатаУчебно посещение на делегация от Украйна 2012Платени обучение по законодателството за достъп до информация

ПРОГРАМА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНИЗИРА И ПРОВЕЖДА

специализирани обучения по свобода на информацията за различни групи търсещи и предоставящи достъп до обществена информация.

 

Екипът на Програма Достъп до Информация вече 22 години провежда обучения в областта на свободата на информация и нейните ограничения.

 

Нашите експерти притежават отлични познания на международните стандарти и българското законодателство по достъпа до информация и практиките по прилагането му.

 

От 2000 година насам, екипът на Програма Достъп до Информация организира и проведе над 600 обучения за представители на неправителствени организации, журналисти и служители в администрацията по специално разработени обучителни материали и програми.

 

Участниците в тези обучения са над 14 000.

 

През 2004 година съвместно с международната правозащитна организация Артикъл 19 беше разработено и помагало за обучения на обучители по свобода на информацията.

 

В периода 2013 - 2016 ПДИ проведе Информационни дни в 20 български града с близо 800 участника, които бяха запознати с разпоредбите на Закона за достъп до обществена информация и получиха практически съвети как да прилагат закона и как да упражняват правото си на достъп до информация. Информационните дни се проведоха в рамките на проект, подкрепен от Фондация "Америка за България".

 

През 2017 ПДИ проведе 6 платени семинара за служители от общинска администрация и регионални структури на изпълнителната власт в рамките на същия проект.

 

В периода 2016 - 2017 експерти на ПДИ проведоха обучения на служители по покана на Агенция за държавна финансова инспекция, Фонд "Земеделие", Министерство на правосъдието, Министерство на вътрешните работи, Държавна агенция "Национална сигурност", Комисия за енергийно и водно регулиране, и за директори на училища и детски градини в Област Варна по покана на фирма РААБЕ България.

 

През 2018 ПДИ бе поканена да проведе обучение по Общият регламент за защита на данните (Регламент 2016/679), който ще бъде прилаган от 25 май 2018 и поражда редица нужди от промяна в някои практики на администраторите и обработващите лични данни.

 

Експерти на ПДИ са канени като лектори от или са организирали и провели обучения с подкрепата на:

 

Институт на Световната банка, Съвет на Европа, Инициатива отворено управление на ААМР (USAID), Организация за сигурност и сътрудничество в Европа, Регионален екологичен център, Институт за публична администрация и европейска интеграция, Министерство на извънредните ситуации, Агенция „Митници”, Институт Отворено общество, Правна инициатива на Институт Отворено общество, Артикъл 19, Тръст за подкрепа на гражданското общество, Фондация "Америка за България", Програма "МАТРА", Българско училище за политика "Димитър Паница", Зелени балкани, Българска медийна коалиция, Access-Info Молдова, Арменски център за свобода на информацията, Югозападен университет, Нов български университет, списание „Идеалист” и други.