Фондация Програма Достъп до Информация
Обучения

ПРОГРАМА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНИЗИРА И ПРОВЕЖДА

Специализирани обучения по свобода на информацията за различни групи търсещи и предоставящи достъп до обществена информация

 

Екипът на Програма Достъп до Информация вече 18 години провежда обучения в областта на свободата на информация и нейните ограничения.

 

Нашите експерти притежават отлични познания на международните стандарти и българското законодателство по достъпа до информация и практиките по прилагането му.

 

От 2000 година насам, екипът на Програма Достъп до Информация организира и проведе над 600 обучения за представители на неправителствени организации, журналисти и служители в администрацията по специално разработени обучителни материали и програми.

 

Участниците в тези обучения са над 13 000.

 

През 2004 година съвместно с международната правозащитна организация Артикъл 19 беше разработено и помагало за обучения на обучители по свобода на информацията.

 

Експерти на ПДИ са канени като лектори от или са организирали и провели обучения с подкрепата на:

 

Институт на Световната банка, Съвет на Европа, Инициатива отворено управление на ААМР (USAID), Организация за сигурност и сътрудничество в Европа, Регионален екологичен център, Институт за публична администрация и европейска интеграция, Министерство на извънредните ситуации, Агенция „Митници”, Институт Отворено общество, Правна инициатива на Институт Отворено общество, Артикъл 19, Тръст за подкрепа на гражданското общество, Фондация "Америка за България", Програма "МАТРА", Българско училище за политика "Димитър Паница", Зелени балкани, Българска медийна коалиция, Access-Info Молдова, Арменски център за свобода на информацията, Югозападен университет, Нов български университет, списание „Идеалист” и други.