Проучване на Интернет страниците на институциите

Проучване на ПДИ на Интернет страниците и подаване на електронни заявления до административните структури в системата на изпълнителната власт


Проучването в периода 10.02.2010 - 02.03.2010 г. оценява изпълнението на задълженията по чл. 15a от Закона за достъп до обществена информация за публикуване на информация в Интернет от органите на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво. Съгласно измененията в ЗДОИ от 05.12.2008 г., срокът за изпълнение на задълженията за публикуване онлайн беше до 05.12.2009 г.
 
Бяха прегледани 499 уеб страници от общо 511 институции.