Фондация Програма Достъп до Информация
ОЩЕ ОТ БРОЯ:
Форуми
Диана Банчева, ПДИ
ABF

На 20 февруари 2015 в София Програма Достъп до Информация проведе годишната работна среща с координаторите от журналистическата мрежа в страната. На тези традиционни срещи ПДИ и координаторите споделят постигнатото през годината в областта на достъпа до информация, очертават се целите, задачите и предизвикателствата, обменят се идеи за постигането им.

 

Екипът на ПДИ представи резултатите от застъпническата дейност на организацията през 2014: участие в работата по законопроект за изменение и допълнение на ЗДОИ с цел въвеждане на Директива 2013/37/ЕС за повторно използване на информация от обществения сектор; характеристика на случаите, постъпили за правна помощ през предходната година; съдебната практика по дела за достъп до обществена информация; развитието на информационните и комуникационни канали на ПДИ; национални и международни инициативи, в които ПДИ участва.

 

Координаторите очертаха случилото се в областта на достъпа до информация в техния регион. Те представиха статистика на подадените заявления до регионалните структури на изпълнителната власт, коментираха отношението на администрацията към заявителите, специфичните откази на информация, съдебните дела на граждани, журналисти и НПО.

 

Детайлните отчети на журналистите очертаха няколко тенденции.

 

Рейтингът на активната прозрачност – стимул за развитие

 

Зачестява практиката ръководители на регионални структури на власт или на органи на местното самоуправление да се обръщат към координатора на ПДИ в съответната област с цел да подобрят представянето си в Рейтинга на активната прозрачност. Конкретни примери - областните администрации в Монтана и Враца, ОДМВР – Кърджали, както и малки общини като Брусарци и Бойчиновци.

 

Необходимост от обучения за служители

 

Въз основа на своя опит и наблюдения, координаторите подчертаха, че състоянието на достъпа до информация на местно ниво зависи не толкова от административния капацитет, колкото от доброто познаване и ангажираност със ЗДОИ на определени служители в администрацията.

По-добре се работи и общува и с институции, в които има назначени и действащи пиари, отбелязаха журналистите, обединявайки се около необходимостта от периодично обучение по ЗДОИ и на общинските, и на областните администрации, както и на служителите на регионалните структури на власт.

 

Граждани и НПО са най-активните търсещи информация

 

В редица областни градове се чуват нови имена, изникват нови случаи, в които граждани търсят от местната власт информация за разпределяне на средства по проекти и програми, договори за обществена поръчка, упражняването на други права и законни интереси.

В общините Добрич и Варна най-често търсената с помощта на ЗДОИ информация за 2014 е свързана с наводненията в тези райони.

Цвета Ненова, координатор за област Русе, подчерта необходимостта от специализирани обучения за журналисти как да използват ЗДОИ. То бе подкрепено от статистиката на малкото подали заявления журналисти през миналата година. Бяха цитирани и случаи на колеги от Варна, Кърджали, Ловеч и Смолян, които използват ЗДОИ за журналистически разследвания.

 

Нужда от разяснителна кампания за правото да знам

 

Координаторите споделиха, че в малките общини гражданите все още нямат представа за ЗДОИ и правата, които имат по закона. Естествено, там е ниска и активността в използването. Информационно табло в общината за правото на достъп до информация и ЗДОИ като първа стъпка в разяснителната кампания предложи Ива Антонова от Враца.

По думите на Любомир Йорданов, координатор за област Монтана, активността на граждани, използващи ЗДОИ, повишава познатостта на закона. Ето защо е важно информацията за успехите от използването на ЗДОИ да достигат до местната общност. Благодарение на координаторите на ПДИ, всички коментари по обществено значими теми, свързани с достъпа до информация, конкретни случаи и интервюта бяха отразени в 80 публикации, радио- и телевизионни предавания в местни и регионални медии.

 

ЗДОИ за отстояване на други граждански права в съда

 

Интересен пример за използването на ЗДОИ даде Стела Ковачева, координатор в Разград. Тя представи случаи от общините Разград и Лозница, в които заявители искат достъп до информация по процедурите на ЗДОИ, за да послужи като доказателство в защитата на други законни интереси в съда. „Включването на ЗДОИ в арсенала от правни способи , чрез които адвокати  отстояват правата на  клиентите си пред съда, доказва  все по широкото използване на закона и нарастващата му популярност сред групи  хора, които не са типични ползватели на ЗДОИ”, подчерта Ковачева.

 

Практики, които не би трябвало да съществуват

 

Въпреки общото мнение, че състоянието на достъпа до информация се подобрява, че местните институции стават по-отворени, по открити и отчетни за гражданите, все още има и такива, за които „достъпът е невъзможен”. Все така има места, където ръководството иска въпросите, независимо от техния характер, да бъдат задавани само в писмена форма. Някои регионални структури продължават да препращат заявленията по ЗДОИ до централата (министерства и агенции) в София. Някои ръководители отказват срещи с журналисти, не се явяват на пресконференции и не дават интервюта.

В Смолян забелязват забавяне на отговорите по ЗДОИ от централните органи на власт по заявления, подадени от провинцията. Забелязва се избирателна пропускливост на пиар съобщенията, които стигат до едни медии, а до други – не.  

 

Координатор на 2014

 

На традиционната среща с журналистите от страната ПДИ връчи наградата „Координатор на годината”. Наградата, която ПДИ връчва за осми път, бе за Цветан Тодоров, областен координатор в Ловеч. Той получи приза за втори път за инициирането на случаи, воденето на съдебни дела, подпомагането на заявители и публикуването на материали в местните медии, свързани с изпълнението на ЗДОИ, с упражняването на правото да знам и дейността на ПДИ.

Интервю с Цветан Тодоров четете в следващия материал в броя: „Най-важното е да ти пука за чуждото нещастие” .

 


Работната среща с координаторите на ПДИ бе в рамките на проекта "Граждански център в подкрепа на прозрачността в обществения живот", подкрепен от Фондация "Америка за България"

 

 

ABF© 2015 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.