Общественикът Красимир Русев оспорва частичен достъп до информация, получен от РУО-Търговище

Борислав Курдов, координатор на ПДИ в Търговище
Борислав Курдов
Борислав Курдов

На 16 февруари т.г. в Административния съд в Търговище бе гледано дело по Закона за достъп до информация. Общественикът Красимир Русев е подал жалба, с която иска съдът да наложи на Регионалното управление на образованието (РУО) в Търговище да предостави информация по ЗДОИ.

Русев е подал заявлението си до РУО на 6 януари 2021. В него той поискал да получи копия на сключените договори за техническо обслужване и текуща поддръжка на техниката и ел. системите в управлението за 2020, както и копия на издадените фактури от РУО във връзка с плащане на закупени офис консумативи, лаптопи, компютърни конфигурации и др.

„Мотивът да поискам тази информация е, че имам съмнения за евентуален конфликт на интереси. Става въпрос за публична институция и плащане с публични средства, затова смятам, че РУО следва да предостави исканите данни. Поисках копия от фактури, за да бъда убеден, че не се закупуват консумативи на завишени цени“, уточни Красимир Русев.

Тринадесет дни по-късно Русев получил от РУО решение за предоставяне на обществена информация, но така и не му дали цялата искана информация. „В решението се казва, че е получен отказ от третите лица да ми се даде конкретна информация, затова ми се предоставя частичен достъп“, обясни още Русев.

В отговора си до Красимир Русев от инспектората обясняват, че институцията работи основно с три фирми, като абонаментно се подържат 23 компютъра с монитори, 20 принтера, 16 лаптопа, 2 телевизора и 1 локална мрежа LAN. През 2020 са закупени 2 лаптопа, 4 компютърни системи и едно мултифункционално устройство. За тези абонаменти през 2020 година са били платени общо 8 310 лева. За тонери са дадени 2 059 лева. А с 3 255 лева били закупени канцеларски материали.

Общественикът от Търговище не остава доволен от предоставената информация. „Това няма нищо общо с поисканата от мен информация и на практика е отказ от предоставяне на обществена информация“, коментира Русев, подчертавайки, че не е получил нито имената на фирмите, нито договорите с тях, нито конкретните цени, по които са закупувани материали и услуги.

В съдебната зала адвокатът на Русев заяви, че от събраните доказателства по делото подробно се вижда, че доверителят му е подал заявление, в което точно, подробно и изчерпателно е поискал задълженият субект да му предостави копия от сключените договори за текущо обслужване и текуща поддръжка на използвана техника и ел. системи в РУО с фирми и търговски дружества през 2020 година. „Задълженият субект е предоставил решение, в което е посочена някаква информация, която напомня случаи от недалечното минало, когато си купуваш от хранителен магазин кутия с шоколадови бонбони, а след като я отвориш – те се оказват побелели, като на кутията е указан срок на годност два месеца, без да е посочено кога са произведени“, допълни адвокатът на Русев. Той напомни, че РУО-Търговище е задълженият субект по смисъла на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). „Същият разходва средства от консолидирания държавен бюджет и като такъв е задължено лице по смисъла на легалната дефиниция, дадена в ЗДОИ. Поради тази причина и наличието на надделяващ  обществен интерес, които според константната съдебна практика, когато се касае за задължени лица, разходващи бюджетни средства се предполага до доказване на  противното, а считаме, че неправилно задълженият субект е потърсил съгласие от трети лица за предоставянето на достъп до обществената информация. Поради наличието на обществен интерес считаме, че изобщо не е следвало  да се търси такова съгласие от трети лица“.

Съдът обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

© 2021 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.