Подбра Ралица Кацарска, ПДИ

Прозрачност на Административните съдилища в България. От март 2020 екипът на Програма Достъп до информация работи по проект „Прозрачност на административните съдилища“, финансиран от Фондация „Америка за България“. Целта на проекта е чрез правен анализ, оценка на страниците на административните съдилища и Върховния административен съд (ВАС), обсъждане със заинтересовани групи и обобщаване на резултатите в доклад за прозрачността на административните съдилища и представянето му на национална конференция да се уеднаквят и подобрят практиките по достъп до информация в административните съдилища и ВАС. По този начин ще се установи каква е практиката по предоставяне на достъп до информация в административните съдилища като задължени субекти по ЗДОИ. 

В края на 2020 координаторите на ПДИ направиха дълбочинни интервюта с представители на административните съдилища в страната и ВАС. В края на февруари и началото на март 2021 се проведоха онлайн срещи в платформата ZOOM с журналисти (26.02.2021), неправителствени организации (02.03.2021) и административни съдии (04.03.2021), за да се уточнят индикаторите за предстоящото проучване на активната прозрачност на административните съдилища.  

Защо е важен този проект? Административното правосъдие е естествен фокус в работата на ПДИ. Административните съдилища са пресечна точка между съдебната и изпълнителната власт. Делата за достъп до информация се гледат в административните съдилища. Прозрачността на административните съдилища е важна част от съдебната реформа. 

***

Имуществените декларации на депутатите в Шри Ланка са публична информация. Комисията за право на информация (RTIC) на Шри Ланка е наредила на секретаря на парламента да оповести имената на депутатите, подали декларации за имущество в периода 2010-2018. Декларациите са поискани от журналист със заявление за достъп до информация. Секретарят на парламента отказва информацията с аргумента, че депутатите подават декларациите до председателя на парламента, самият той няма достъп до тази поверителна информация и че искането нарушава правилата на парламента. Журналистът подава жалба до Комисията за право на информация и отказът на секретаря е отменен. В решението на Комисията се казва, че списъкът с имена на депутати, подали декларации за имущество през определен период, не представлява лична или поверителна информация. Също така се уточнява, че парламентът е публична институция и съгласно Закона за право на информация е задължен субект.  

Източник: The Sunday Times

***

Freedom House отчита ерозия на свободата. 75% от населението на Земята живее в държави, където се наблюдава упадък на демократичните ценности. През 2020 броят на свободните държави достига най-ниското ниво за последните 15 години – 82, за разлика от 2005 година, когато са 89. Несвободните държави от 45 през 2005 година сега са 54. Пандемията влияе отрицателно на световната демокрация. Много правителства по света отказват или изкривяват важна информация, налагат се прекомерни правила за затваряне или се злоупотребява с тези правила или COVID-19 се използва като оправдание за консолидиране на власт и потушаване на несъгласието. 

Някои от препоръките в доклада се отнасят до:
* Подкрепа на гражданското общество и движенията, призоваващи за демокрация
* Подкрепа на свободните и независими медии и защита на правото на достъп до информация
* Инвестиране в гражданско образование
* Засилване на диалога между гражданското общество и частния сектор.

Целия доклад на Freedom House четете ТУК 

Източник: Freedom House 

***

Разследванията OpenLux. OpenLux е поредица от истории, които разкриват как пари от цял свят се изливат в тайни компании в Люксембург, позволявайки на глобалните елити да работят в сянка. В проекта участват 12 партньори от 5 континента. От България участва независимият сайт Биволъ.  През март 2019 Люксембург публикува публично достъпен корпоративен регистър, но в него може да се търси само по име на фирма, а не по собственик. Екипът на Le Mоnde успява да качи базата данни в OCCRP Aleph – глобален архив с материали от разследвания и така дава възможност за разкриване на корумпирани политици, финансови престъпления, фигури от организираната престъпност. 
Източник: OpenLux 

© 2021 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.