Калина Грънчарова, координатор на ПДИ в Силистра
Димитър Пецов
Димитър Пецов с наградата "Златен ключ"

От три години силистренецът Димитър Пецов използва Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Заявленията, с които търси необходимите данни, са насочени предимно към община Силистра. Главната цел, разбира се, е прозрачността, чрез която до обикновения гражданин може да достигне полезна информация. „Откакто използвам ЗДОИ открих и други негови възможности - казва Димитър Пецов. - Използването му има сериозен ефект, който отива далеч отвъд съдебното решение. Оказа се, например, че законът може да бъде много добър инструмент в ръцете на гражданите за реформиране на институциите. Начинът по който аз го използвам има ефект, който се простира отвъд пряко поставената цел. До този извод стигнах в моята практика при използването на закона през изминалата 2018“.

 

Думите на Пецов се потвърждават от спечеленото съдебно дело по ЗДОИ, свързано с частичен отказ на община Силистра да предостави търсената от него информация за назначаването на обществените възпитатели към Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

 

„Това доведе до цялостно преустройство на работата на Комисията към повече прозрачност“ - категоричен е Пецов.

 

През септември 2018 той спечели още едно съдебно дело по ЗДОИ на първа инстанция - пред Административен съд - Силистра, заради предоставения частичен достъп до информация от общината по повод назначаването на главния архитект в тази институция. „Административният съд възприе моите аргументи и подчерта в мотивите си, че императивно изискване на закона е главният архитект да бъде назначен чрез конкурс, коментира Димитър Пецов. - Това доведе до спешното организиране на конкурс за главен архитект на общината, макар че в отговора на кмета по моето заявление да се твърдеше, че по закон такъв не се предвижда“.

 

Решението на съда по този казус вече е обжалвано пред ВАС от кмета на Силистра. В мотивите се изтъква, че имената на главния архитект са лични данни, за които ЗДОИ е неприложим. Делото пред ВАС е насрочено за декември 2019.

 

Активността на Димитър Пецов, свързана с прозрачността в работата на обществените институции го превръща в търсена личност от гражданите. „Хората възприемат моята работа като борба за справедливост и срещу произвола, категоричен е той. Сега често съм канен от гражданите да търся отчет от институциите във връзка с дейности, които ги засягат - един страничен ефект от използването на ЗДОИ. Така наскоро изисках отчет от директора на Общинско предприятие "Обреди" за начина на издаване на фактури на гражданите за погребенията. Оказа се, че в сумата, която плащат, е включена услуга на значителна цена, която те не са длъжни да плащат. Така се стигна до отпадане на услугата и поевтиняване на обредите, без да се стига до използване на ЗДОИ - администрацията предпочете да ми даде цялата информация и да не се стига до съда, както стана при другите случаи“.

 

Така Димитър Пецов влиза в ролята на неформален омбудсман.

 

Непосредствено след връчването на наградата „Златен ключ“ на ПДИ през 2017 в категория „Гражданин, най-активно използвал правата си по Закона за достъп до информация“, Пецов стартира инициативата „Граждански контрол“, която включва различни дейности - използване на ЗДОИ за отчет на институциите, присъствие на заседанията на Общински съвет-Силистра, на различни обществени обсъждания и полагане на усилия за организирани действия и институционализация на гражданското общество. В резултат млади хора - съмишленици започнаха активно да се включват в каузата: вече присъстват както на редовните заседания на Общинския съвет, така и на заседанията на Постоянните комисии. Това са граждани от новосъздадената неформална група „Протест Силистра“, организирали протестно автошествие, за което първо получиха забрана от кмета на Силистра. След обжалване, Административният съд отмени кметската заповед. Пред сградата на общината протестът привлече и други граждани, желаещи промяна. Тематично протестът е за повече прозрачност и отчетност на общинската власт.

 

Дейността на Димитър Пецов по използването на ЗДОИ вдъхновява и привлича хора и извън Силистра. Той е сред героите на филма „Околобългарско“, дело на студенти и ученици, който цели да покаже начини за промяна на обществото. Защото на България е необходимо активно общество от ангажирани хора, които с делата си да променят мястото, където живеят.

 

 

© 2019 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.