С кмета на Община Златоград, носител на „Златен ключ“ за институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани, разговаря Зарко Маринов, координатор на ПДИ в Смолян

 

Мила Чернева
Координаторът на ПДИ в Смолян Зарко Маринов (вляво) връчва наградата на Мирослав Янчев

Господин Янчев, честито! Първа номинация и – „Златен ключ“. Какво е за Вас тази награда? 
Това е оценка на дългогодишния труд на всички, които имаме ангажимент да предоставяме информация на гражданите - администрация, Общински съвет. Наградата е ангажираща и ни задължава да работим още по-усилено за публичност и прозрачност. 

През годините Община Златоград неведнъж е била сред първите в Рейтинга на активната прозрачност на ПДИ. На какво се дължи това? 
Аз съм четвърти мандат кмет и още в първия мандат с екипа ми определихме прозрачността като приоритет в нашата работа. А този рейтинг бе една от мотивациите за нас. Всъщност, има какво още да се желае, защото съвършени не можем да бъдем, вероятно допускаме пропуски. Но следейки Рейтинга на активната прозрачност, си сверяваме часовниците всяка година. Затова и приемам номинацията и наградата и като възможност за всички да следват добрия пример, добрите практики. 

Община Златоград има своите добри практики – изрядна секция „Достъп до информация“, предоставя цялата информация, предназначена за Общинския съвет, на гражданите чрез официалния си сайт, едновременно с това вече осма година, вие като кмет, ежемесечно предоставяте финансови справки за просрочените задължения и изразходваните средства за външни услуги и материали. Разкажете повече за тази практика, копирахте ли я отнякъде? 
Не, не сме я взаимствали от други общини или институции. По-скоро с Общинския съвет по време на втория ми мандат решихме всички тези разходи за материали, за външни услуги да стават достояние не само на ОбС, но и на гражданите. Това е практика в моята работа да бъдат публикувани тези справки, предназначени за Общинския съвет, на сайта на Община Златоград.

Връщам се малко назад през 2008 година, в първите месеци на моето управление. Като кмет присъствах на един форум на Националното сдружение на общините, на който присъстваше и заместник-министър на финансите. Коментираше се финансовата стабилизация на общините. Тогава, когато имаше излишък и бяхме в разцвета на икономиката, пет общини бяха посочени като лош пример в управлението на финансите  - сред тях и Златоград. Тогава бях кмет на 3-4 месеца и, повярвайте ми, бях твърдо решен да променя това. Преди малко, когато ми връчвахте статуетката, казах, че предоставянето на тези справки е изключително дисциплиниращо. Това въздейства мотивиращо не само върху екипа ми, но и върху работата на второстепенните разпоредители с бюджетни средства, като болницата, детските градини и т.н. Това е пример, който може да бъде последван от други общини, и той ще даде своите резултати, убеден съм. 

Не смятате да се отказвате от тази финансова прозрачност? 
Не. Имал съм възможност, в интерес на истината, да спрем да даваме тези справки, или да ги даваме на тримесечие, на шестмесечие. Но не трябва да сваляме нивото, тези справки са постижение в политиката ни на прозрачност и финансова дисциплина. Ние харчим толкова, колкото имаме като приход. Не поемаме ангажименти без осигурено финансиране. Това е наш основен принцип, откакто съм кмет. Но справките ги показваме, за да стане тази финансова дисциплина достояние на всички. Принципът е следният - 5 лева имаме, 5 лева харчим, защото можеше да правим така, както предшествениците – без осигурено финансиране да подписваме договори. По памет казвам, заварих договори без осигурено финансиране за петдесет и няколко милиона лева. 

Изготвянето на тези справки не натоварва ли значително администрацията? 
Един служител се занимава няколко дни с изготвянето им. Всички фактури минават през този служител, той ги описва в една таблица в Excel, като пише номера на фактурата, името на фирмата, основанието, за какво е изразходван публичния ресурс и стойността, т. е. всеки от нашите съграждани може да провери външните услуги и разходите за материали към кого са платени, на каква стойност, за какво. Така жителите на Общината имат възможност да потърсят отговорност за изразходване на данъците, които са основна приходна част в бюджета. Като данъкоплатец всеки има право да вижда ежемесечно къде се харчат неговите пари. Един пирон да купя, ще се вижда от коя фирма е и на каква стойност. 

Повиши ли тази прозрачност доверието в общинската администрация? 
Това трябва да кажат гражданите. Но смятам, че през годините с Общинския съвет показахме възможност за добро взаимодействие и воля да работим открито в интерес на обществото. Церемонията за Деня на правото да знам е част от проекта Форум „Достъп до информация“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. 


Основната цел на проект Форум „Достъп до информация“ е подобрена прозрачност и отчетност на публичните институции. За прехвърляне към страницата, посветена на проекта, натиснете тук.

© 2020 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.