С носителя на наградата ”Златен ключ” в категорията “Гражданин, най-активно използвал ЗДОИ” за 2016 разговаря Диана Банчева

Ден на правото да знам 2016Мариета Сивкова

Госпожо Сивкова, какво e за Вас тази награда?


За мен е приятна изненада. Няколко години опитвам да получа информация от община Ямбол. Но като общински съветник удрям на камък. Преди две години реших да използвам процедурата по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Аз съм бивш заместник кмет на община и имам достатъчно познания за възможностите, които законът дава. Реших, че след като не получавам информация по Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), трябва да пробвам по другия единствен начин за това – ЗДОИ.

 

С помощта на ПДИ водихме две дела на всички инстанции, включително и петчленен състав на Върховен административен съд. След почти три години ходене по мъките получих информация за един сериозен период от време за разходите, които е направила общината по водене на дела от самата община и срещу нея, включително адвокатски хонорари. Всичко това във вид на справка. Бях поискала да ми предоставят информацията на мейл. Получих я. Предоставих я на медиите в Ямбол и обществото получи информация, тъй като имаше едно недоверие, едно съмнение, че се плащат много високи хонорари на адвокати и по този начин се източва общинския бюджет. Оказа се, че не е съвсем така.

 

Вашата борба за достъп до информация се оказва в полза на имиджа на общината?


В резултат на информацията, която аз предоставих на обществеността, се създаде една позитивна представа за работата на общината в тази сфера. Изводът за мен от работата по едното дело беше, че отказът да ми бъде предоставена информация е в резултат на превишаване с права от страна на отговорния служител по достъпа до информация – секретарят на община Ямбол. По другото дело бях поискала да ми бъде предоставено едно извънсъдебно споразумение между общината с частна фирма за прекратяване на едно дело, тъй като кметът на Ямбол продължава да е подсъдим по едно много сериозно, т.н. водопроводно дело. Във връзка с работата по този водопровод, преди няколко години, той завежда иск за милион и половина лева срещу строителна фирма за некачествено изпълнение на асфалтови работи. След известен период от време се оказва, че делото е прекратено, подписано е извънсъдебно споразумение. Беше любопитно каква е цената, тъй като обществеността не знаеше. Поисках достъп, но ми беше отказан. След водене на дела, получих това извънсъдебно споразумение. Оказа, че срещу 30 тона асфалт и няколко машиносмени, които фирмата предоставя, си стискат ръцете. Това е изключително скандално.

 

Битката продължава. На 17 октомври е делото ми по ЗДОИ в Административен съд – Ямбол. Поисках да ми бъде предоставено конструктивно становище, изготвено за една от емблематичните сгради на Ямбол – Безистена. Преди година бе приключена нейната реконструкция по европейски проект и има данни и коментари от инженери, че конструктивното становище не съдържа добра информация за състоянието на сградата от гледна точка на носимоспособност и качества на самата конструкция. То не бе предоставено на обществеността и се надявам, че след две години водене на дела да получа тази информация.

 

Как може да се промени съществуващата негативна практика по непредоставяне на информация в община Ямбол?


За да получаваме информация като общински съветници, т.е. да ни бъде отговаряно на питания, според мен трябва в ЗМСМА да се въведат глоби, и то наистина сериозни, ако в определени срокове не се отговори на питанията на общински съветници. Ние и сега имаме право да питаме, но кметът няма задължение да ни отговаря. От друга страна, по ЗДОИ трябва да бъде въведен регламент отговорно лице, за което има определен брой дела, спечелени от граждани срещу негов отказ, да има процедура, по която то да бъде понижено в ранг, както и санкции. Само със санкции към тези длъжностни лица може нещо да се промени.  Сега тези длъжностни лица превишават правата си. Те се подиграват с гражданите. И макар че всички администрации декларират, че най-важно в работата им е прозрачността, оказва се, че не е така.

 

Това ли е причината да продължавате битката за достъп до информация?


Като съвременен човек не приемам в едно цивилизовано общество да се ползват нецивилизовани методи за тормоз върху гражданите и да се пречи да упражняваме правата си. Аз имам право на тази информация. И трябва да има начин, по който да я получа в реално време, за да я ползвам, когато ми е необходима. За съжаление ЗДОИ не гарантира получаване на достъп до информация в реално време.

 

Мисля, че измененията в ЗДОИ са за една интелигентна администрация. За съжаление администрацията по места не е сформирана от експерти, от хора, които на едно съвременно ниво, включително и ползвайки информационните технологии, да боравят с информацията. Твърдя, че много хора в общинските администрации няма да схванат новите моменти в закона. Необходими са много усилия, община по община, за да може това да се случи.

 

© 2016 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.