57 представители на регионалната и местна администрация, НПО, журналисти и граждани от Ямбол и Сливен се включиха в проявите на ПДИ

Ямбол: Могат ли да отпаднат заявленията за достъп до информация?


Измененият Закон за достъп до обществена информация конкретно и ясно е разписал задълженията на институциите и публичноправните субекти за информацията, която следва да публикуват на електронните си страници. Ако всички ръководители на тези институции осъзнаят, че прозрачността реално стимулира доверието на хората в тях и спазят задълженията си по ЗДОИ, в един момент може и да отпадне необходимостта гражданите да подават заявления за достъп до обществена информация. Това коментира експертът „Връзки с обществеността“ в Административен съд-Ямбол Катя Няголова на семинара „Достъп до информация – практики и проблеми“, организиран на 14 юни в Ямбол от Програма Достъп до информация.

 

Конкретни казуси по заявления за достъп до обществена информация обсъдиха с изпълнителния директор на ПДИ Гергана Жулева и юристите Александър Кашъмов и Кирил Терзийски представители на общините Тунджа и Елхово, на Регионалната дирекция на МВР, на Пътно управление-Ямбол, на РЗИ и РЗОК, Окръжен съд и Административен съд, Инспекция по труда и читалища. Въпросите бяха свързани с това как администрациите да процедират по заявления, с които се иска информация, съдържаща лични данни и информация, чието разкриване би застрашило сигурността на гражданите и страната.

 

Близо час продължиха консултациите на юристите на ПДИ и по темата „повторно използване на информация“. Законът вече позволява всеки гражданин или фирма да поиска от общината пълно електронно копие от Географската информационна система или Общия устройствен план например, за да го използва за създаване на свой собствен продукт или улесняване на бизнес-проучванията си. Цели бази данни могат да бъдат поискани също от музеи, архиви и библиотеки. Задължение на ръководителите на институциите е да утвърдят такса, срещу която ще бъде предоставяна информацията за повторна употреба, но самият Министерски съвет все още не е утвърдил методиката за определянето на тези такси, коментира Гергана Жулева. Съветът на юристите е до влизането в сила на тази методика институциите да предоставят информацията за повторна употреба безплатно или по нормативите, определени със Заповед ЗМФ №1472 от 29 ноември 2011 на министъра на финансите.

 

Не само журналистите и гражданите, а дори общинските съветници имат проблеми с получаването на каквато и да е информация от община Ямбол, споделиха присъстващи на работната среща между ПДИ с представители на медии, неправителствени организации и местния парламент. ЗДОИ предвижда глоба до 200 лв. за длъжностните лица, които не предоставят обществена информация. Проблемът е, че никой ръководител няма да глоби сам себе си, коментира Гергана Жулева. Специална благодарност към екипа на ПДИ – очи в очи и чрез профила си във Facebook - изказа общинският съветник Мариета Сивкова, която използва правото си като гражданин да поиска по ЗДОИ и със съдействието на юристите на фондацията получи информация за разходите на общината по съдебни дела и за скандално споразумение, с което община Ямбол опрощава задължение на частна фирма за стотици хиляди лева. На 15 юни т.г. Сивкова подаде ново заявление до общината, с което иска достъп до Доклада от конструктивното обследване на Безистена – документ,  за който от бюджета на общината са платени 18 000 лв. Безистенът беше ремонтиран с пари по европейски проект, припомни Сивкова. Граждани и общински съветници от няколко месеца правят опити да прочетат този доклад, който би следвало да разсее слуховете относно евентуално пропадане на сградата вследствие на ремонта. Срокът по подаденото заявление изтече в края на месец юни, но от общината все още няма отговор.  

 

Сливен: Знак за отвореност и  готовност да се прилагат промените в ЗДОИ

 

На 15 юни ПДИ организира в Сливен Информационен ден за последните промени в ЗДОИ в два панела – семинар за администрациите и местната власт и работна среща за медии и граждански организации. В първата част, предназначена за задължените по ЗДОИ субекти, най-активна бе групата от общинска администрация Сливен, включваща служители от всички отдели, работещи със закона, както и участници от Областна администрация. Присъстваха и представители на Териториалното поделение на НОИ, Окръжна прокуратура, Областната дирекция на МВР, Областна дирекция „Земеделие”, Регионалния инспекторат по образование. В първия панел  участваха председателят на Общинския съвет, секретарят на Областна администрация и секретарят на Община Сливен, преценили Информационния ден на ПДИ като възможност за сверяване на часовниците и унификация на практиките по ЗДОИ с тези в страната. Присъствието им се тълкува и като позитивен знак за отвореност и готовност да се прилагат разпоредбите и духа на този закон, конструиран като набор от инструменти за баланс на отношенията в сферата на гражданския контрол и институционалната прозрачност.

 

Експертите на ПДИ представиха произтичащите от промените в законодателството задължения за публикуване на масиви с бази данни, регистри и оперативна публична информация в портала за отворени данни https://opendata.government.bg/dataset и създаващата се в момента нова платформа - единен електронен портал, в която администрациите ще трябва поетапно да качат и предоставят за свободен достъп информационните си масиви, създадени във връзка с изпълнение на задълженията им по общи и специализирани закони. Коментирани бяха и промените в ЗДОИ, свързани с формите и условията за искане и предоставяне на обществена информация.

В следобедната част участваха представители на НПО и граждани със свои питания по казуси. Бяха представени интересни механизми и съдебни практики за постановен по съдебен ред достъп до обществена информация, в случаи, когато е получен първоначален отказ.

 

Публикацията подготвиха

Дияна Бончева, Мариана Иванова

и Николай Нинов

 

Информационните дни се провеждат в рамките на проект "Граждански център в подкрепа на прозрачността в обществения живот", подкрепен с грант от Фондация "Америка за България".© 2016 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.