53 представители на регионалната и местна администрация, НПО, журналисти и граждани от Смолян и Стара Загора се включиха в проявите на ПДИ

Смолян: изготвяне на анализи, вместо конкретна

обществена информация

 

Информационен ден с представители на държавите институции, местните администрации и журналисти в Смолян проведе екип на ПДИ на 13 май в Смолян. Първата среща бе с представители на задължените да предоставят обществена информация институции в областта, а втората с журналисти и представители на неправителствени организации. Изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева представи резултатите от проучването на страниците в системата на изпълнителната власт и рейтинга на активната прозрачност. Според проучването на ПДИ най-прозрачната община в областта е Девин (70-то място сред институциите в страната). Община Смолян е на 87-ма позиция.

Ръководителят на правния екип на ПДИ Александър Кашъмов представи измененията на Закона за достъп до информация, влезли в сила от 2016 година. Представителите на институциите, задължени лица по ЗДОИ, както и неправителствените организации проявиха интерес към промените на закона, свързани с увеличаването на категориите за публичност. Те споделиха, че със заявления за достъп по-често им искат обобщаване на данни и изготвяне на анализи, вместо конкретна обществена информация. Представителите на задължените институции обявиха още, че често имат проблеми със заявления за достъп с голям период от време и им се налага да сканират хиляди документи.

На втората среща юристът Дарина Палова представи пред журналистите и представители на НПО в областта практически съвети при подготовка на заявления за достъп, както и тактики как по-лесно да получат исканите от тях данни. Показан бе и филмът "Имам правото да знам", който илюстрира етапите в търсенето и получаването на обществена информация от органите на властта, както и казуси на НПО и журналисти, подавали заявления до различни институции, получавали откази и водили дела.

На срещите журналисти и граждани споделиха казуси и проблеми, получавайки консултации и практически съвети при търсенето на информация от юристите Дарина Павлова и Александър Кашъмов. 

 

Стара Загора: нужда от обучения по измененията в ЗДОИ

 

Служители от общинските администрации в областта, представители на неправителствения сектор, общински съветници и журналисти участваха на 18 май в Информационния ден „Достъп до информация“, организиран от фондация ПДИ.

В двата панела бяха представени последните изменения в Закона за достъп до обществена информация; изготвеният от ПДИ одит на активната прозрачност и документалният филм „Имам правото да знам“, а специално за медиите и представители на НПО Дарина Палова от ПДИ поднесе практически съвети при подготовката на заявленията за достъп.

Особен интерес предизвика одитът за активната прозрачност на институциите, представен от Гергана Жулева, зададени бяха конкретни въпроси, свързани с методологията на ПДИ. Серия въпроси предизвика и експозето на Александър Кашъмов, свързано със ЗДОИ след измененията от януари т.г. и решаваните от юристите на фондация ПДИ конкретни казуси.

От името на формалния домакин - община Стара Загора, приветствия поднесоха председателят на Общинския съвет Емил Христов и секретарят на администрацията Делян Иванов.

В хода на формалните и неформални разговори стана ясно, че инициативата на фондация ПДИ да организира макар и еднодневни обучения по измененията в ЗДОИ е навременна и се възприема с благодарност от служителите в общинските администрации.

 

Публикацията подготвиха

Валентин Хаджиев, Христо Христов

и Николай Нинов

Информационните дни се провеждат в рамките на проект "Граждански център в подкрепа на прозрачността в обществения живот", подкрепен с грант от Фондация "Америка за България".

 

© 2016 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.