Илиян Илиев, председател на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие - Варна, получи „Златен ключ” за неправителствена организация, най-активно упражнявала правото си на достъп до информация

Илиян Илиев
Илиян Илиев, председател на ОЦОСУР

Не. Бях изненадан. После разбрах и кой ни е номинирал. Останах приятно изненадан, че две дами - Кръстина Маринова и Калина Павлова - са ни оценили и предложили за отличието.


Кръстина е наш координатор във Варна. Работите ли заедно?


Да, помагаме си. Търсим я за консултации, тя също ни търси активно. 


В последно време журито за Деня на правото да знам  отличава неправителствени организации, активни в областта на екологията и опазване на околната среда… 


Обяснимо е. Екологичните организации най-активно търсят правото си на информация. То е заложено генетично в структурата им. Основните опоненти на правителствени и общински решения са еколозите. На всички равнища. В социалната сфера лесно се постига разбирателство. Общество и община са на едно мнение – че трябва да се помогне на хората със социални проблеми. Но за околната среда различия винаги има. Когато започне нещо да се прави, зелените площи се превръщат в молове, в строителни площадки. Налице е сблъсък между зеленото виждане за развитие на България и конвенционалното виждане. Оттам и силната активност на екологичните организации.

 

Подавали сте заявления до 264 общини. От кои регионални институции търсите информация? Има ли проблемни сред тях?

 

Регионално това са общините, местните структури на МОСВ, на Министерство на здравеопазването. Интересуваме се от ГМО, качеството на храните. Спънки има, има откази или опити за прикриване на проблема. Ето един показателен случай. Ние продължаваме битката и то с помощта на ПДИ, за да получим онова прословуто писмо от Брюксел, в което се казва, че МОСВ ще бъде наказано, понеже трябва да се поправи закона за ГМО. Писмото успяхме да го намерим от Министерство на външните работи. Имаме вече нов закон за ГМО. Всичко вече е постфактум, но МОСВ се инати и не ни дава писмото.  


МОСВ днес също празнува 28 септември. Какво ще ги посъветваш?


Наистина да се отворят, наистина да предоставят информация. А ние ще ги притискаме. Може би днешното им отваряне е благодарение на дългогодишния и целенасочен натиск за предоставяне на информация. 

 

Бяхте наградени затова, че проучвахте начина, по който се изразходват средства от европейските програми. Каква е връзката с околната среда?


Най-много пари се наливат за инфраструктурни проекти, пряко свързани с околната среда. Проучването бе дело на над 15 организации, членове на Коалиция за устойчиво ползване на еврофондовете. Идеята дойде от ОЦОСУР и всички се включиха. Още един показателен пример. В Община Варна прокарват тръбопровод и половината от къщите не се включват, защото някой не е преценил колко пари ще отидат за цялостното подновяване на системата. Всичко ще бъде асфалтирано и след години пак трябва да се разкопава, за да се свържат и останалите къщи. Въпросът за ефективното и ефикасно използване на средствата е изключително важен и също е свързан с околната среда. 

Разговора води
Диана Банчева, ПДИ

© 2011 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.