С носителя на „Златен ключ“ в категорията „Гражданин“, използвал най-активно правото си на информация, разговаря Калина Грънчарова, координатор на ПДИ в Силистра

 

Димитър Пецов
Димитър Пецов

Честита награда! За втори път сте носител на „Златен ключ“!
Благодаря! Наградата за мен има особено голямо значение, предвид обстоятелствата, при които се връчва. Най-голямата награда – „Златен ключ“, получена за втори път, при такава конкуренция, сред толкова достойни граждани, и при жури, което взема предвид не като недостатък факта на моето задържане от органите на реда, след подадено заявление по ЗДОИ за анонимен дарител на полицията… Този приз е демонстрация на високо ниво, независимо от бъдещото развитие на ситуацията, и е ясен знак за гражданите, които биха проявили активност да питат по реда на ЗДОИ.

Кога открихте възможностите и силата на ЗДОИ и как продължихте нататък?
Случи се през 2017 година, покрай първото ми запитване до кмета на Община Силистра, във връзка с некачествено извършен проект за ремонт на стъпалата в една местност. Не получих отговор и заведох дело за мълчалив отказ в Административен съд - Силистра. Така кметът бе задължен от съда да даде отговор, а от ПДИ ми връчиха първия „Златен ключ“. След получаването на приза реших да продължа с използването на ЗДОИ. Създадох инициативата „Граждански контрол” и страница във фейсбук със същото име, където отразявах различни инициативи, качвах публикации от резултатите от използването на ЗДОИ. Заведох още две дела срещу кмета и неговата администрация, уверявайки се в неподозираните възможности на ЗДОИ. Двете дела доведоха до конкретни реформи и промени в дейността на ключови звена в Общината - едното беше за назначенията на обществените възпитатели към Комисията за противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, а другото – за назначението на главния архитект. Промениха се системата и правилата за назначение на обществените възпитатели в Комисията, а по отношение на главния архитект се разкри порочна практика за назначение без конкурс – само със заповед на кмета, и беше организиран впоследствие конкурс.

Кое налага да използвате така активно правото си на информация?
Ами, то е провъзгласено като субективно право и подлежи на защита, включително по съдебен път, от което аз се възползвам. Въпреки това не заливам администрацията със заявления по ЗДОИ, реално имам малко подадени заявления. Може би впечатлението идва от начина, по който използвам това мое право, последиците и отзвука след това. Чрез използването му фокусирам общественото внимание върху определени проблеми, тъй като едновременно с това правя публикации, информирам обществото. Това е един добър начин за контрол на дейността на администрацията. Не става дума само за прозрачност и съставяне на мнение за нейната дейност – законът дава много възможности, от които може да се възползваш и да влияеш на институциите.

Докъде стигна разследването срещу Вас след намерените наркотици в колата Ви?
Все още не е приключило. Работи се и по версията, че са подхвърлени в колата ми – теза, която отстоявам от самото начало. 

Получихте ли заплахи по време на разследването?
Не, не съм. Случаят беше достатъчно отразяван в медиите и това също повлия върху по-внимателното отношение към мен.

Какви са другите теми, по които възнамерявате да търсите информация?
Те се диктуват от конкретната обстановка, но една тема, която смятам, че не е разработена в Силистра, е екологичната – говоря за системно поставяне на определени проблеми в дейността на институциите. По тази тема предстои много работа. Последното ми питане до Общината беше във връзка със задължителни отчисления по Закона за управление на отпадъците, които тя не прави от няколко години, а това има връзка с изграждането на съоръжения за отпадъци.

Посланието Ви към застъпниците за свобода на информация?
Нека личният ни пример да вдъхновява останалите. Ние си съставяме мнение за работата на институциите, като използваме ЗДОИ, а хората си съставят мнение за нас, като виждат борбата, която водим за прозрачност. Това ги активизира и в Силистра вече има такава практика – всяка година силистренци присъстват в номинациите за наградите на ПДИ, заради своята активност, което е другият ефект от ползването на ЗДОИ.


Церемонията за Деня на правото да знам е част от проекта Форум „Достъп до информация“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. 


Основната цел на проект Форум „Достъп до информация“ е подобрена прозрачност и отчетност на публичните институции. За прехвърляне към страницата, посветена на проекта, натиснете тук.

© 2020 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.