Ако имате желание да получавате месечния бюлетин на ПДИ, моля абонирайте се!

Донори

Ако желаете да подкрепите издаването на информационния бюлетин, може да направите това на нашите банкови сметки.

Вашата подкрепа ще бъде отбелязана в Интернет страницата на ПДИ!

УниKредит Булбанк - клон Аксаков

ул. Аксаков №8

София 1000

Титуляр: Фондация "Програма Достъп до Информация"

BIC: UNCRBGSF

IBAN (BGN):
BG77
UNCR
7630
1022
5620
87
IBAN (EUR):
BG42
UNCR
7630
1422
5974
10
IBAN (USD):
BG95
UNCR
7630
1122
5918
49
1.
2.
3.
Приключения със заявления
Според Дирекция по вероизповеданията към МС, БПЦ е изразходвала за две години 3 359 700 лв. от бюджета за строежи
4.
5.
Партньорство за открито управление
 
6.
Партньорство за открито управление
Втора среща на НПО във връзка с инициативата ПОУ
7.