Ако имате желание да получавате месечния бюлетин на ПДИ, моля абонирайте се!

Донори

Ако желаете да подкрепите издаването на информационния бюлетин, може да направите това на нашите банкови сметки.

Вашата подкрепа ще бъде отбелязана в Интернет страницата на ПДИ!

УниKредит Булбанк - клон Аксаков

ул. Аксаков №8

София 1000

Титуляр: Фондация "Програма Достъп до Информация"

BIC: UNCRBGSF

IBAN (BGN):
BG77
UNCR
7630
1022
5620
87
IBAN (EUR):
BG42
UNCR
7630
1422
5974
10
IBAN (USD):
BG95
UNCR
7630
1122
5918
49
1.
Анализи
От Търговския регистър до Регистъра на кокошки носачки, отглеждани в неуголемeни клетки, неотговарящи по височина и наклон, който не е Регистърът на кокошките носачки, отглеждани в неуголемени клетки, отговарящи по височина и наклон
2.
3.
4.
Интервю
Директорът на Агенцията за държавна финансова инспекция за отварянето й към обществото и законодателните промени от юли 2011
5.
От координаторската мрежа
Обещавам да закача тази „Срамота” в рамка, за да ми напомня, че трябва да измия срама на Ямбол, каза Георги Славов минути преди да получи 3 години и 8 месеца затвор
6.
Приключение със заявление
Администрацията крие какво дължи на сметопочистващата фирма „Меско – Ко ММ5“
7.
Форуми
Развитието на законите и практиките, свързани с достъпа до обществена информация, бяха обсъдени на конференция в Братислава
8.
Мишени
Доклад на Reprieve и Access Info Europe за тайните американски затвори
9.