Фондация Програма Достъп до Информация
2019 г.
2018 г.
2017 г.
2016 г.
2015 г.
2014 г.
2013 г.
2012 г.
2011 г.
2010 г.
2009 г.
2008 г.
2007 г.
2006 г.
2005 г.
2004 г.

Ако имате желание да получавате месечния бюлетин на ПДИ, моля абонирайте се!

Донори

Ако желаете да подкрепите издаването на информационния бюлетин, може да направите това на нашите банкови сметки.

Вашата подкрепа ще бъде отбелязана в Интернет страницата на ПДИ!

УниKредит Булбанк - клон Аксаков

ул. Аксаков №8

София 1000

Титуляр: Фондация "Програма Достъп до Информация"

BIC: UNCRBGSF

IBAN (BGN):
BG77
UNCR
7630
1022
5620
87
IBAN (EUR):
BG42
UNCR
7630
1422
5974
10
IBAN (USD):
BG95
UNCR
7630
1122
5918
49
Тема на броя: Международен ден на правото да знам
1.
Събития
ПДИ връчи годишните награди за принос в областта на свободата на информация
2.
3.
Интервю
С носителя на наградата ”Златен ключ” в категорията “Гражданин, най-активно използвал ЗДОИ” за 2015 разговаря Диана Банчева
4.
Интервю
Насърчаването на инвестициите е държавна политика, логично е да има по-голяма прозрачност на подкрепяните инвестиционни проекти, убедена е Люба Батембергска от гражданска инициатива „Да спасим Карадере“ – носител на „Златен ключ“ за НПО, най-активно използвала ЗДОИ
5.
Интервю
С журналистката от в. „Янтра днес”, отличена със „Златен ключ” за най-добър материал/кампания, свързани с правото на достъп до информация, разговаря Диана Банчева
6.
Интервю
За нас е важно да съдействаме на гражданите да упражняват правото си на информация, твърди заместник-министърът на отбраната
7.
Интервю
Това си пожела директорът на дирекция „Връзки с обществеността и протокол“ към Министерство на земеделието и храните при получаването на антинаградата „Катинар“
8.