Ако имате желание да получавате месечния бюлетин на ПДИ, моля абонирайте се!

Донори

Ако желаете да подкрепите издаването на информационния бюлетин, може да направите това на нашите банкови сметки.

Вашата подкрепа ще бъде отбелязана в Интернет страницата на ПДИ!

УниKредит Булбанк - клон Аксаков

ул. Аксаков №8

София 1000

Титуляр: Фондация "Програма Достъп до Информация"

BIC: UNCRBGSF

IBAN (BGN):
BG77
UNCR
7630
1022
5620
87
IBAN (EUR):
BG42
UNCR
7630
1422
5974
10
IBAN (USD):
BG95
UNCR
7630
1122
5918
49
1.
2.
3.
От координаторската мрежа
Секретарят на Община Ямбол изпраща уведомления, че не разглежда заявления по ЗДОИ
4.
Приключения със заявления
След инцидента влакът свири непрекъснато. Само това се е променило, но не стига
5.
Дискусии
Обществено обсъждане със служители по ЗДОИ
6.
Дискусии
Общeствено обсъждане със съдии, адвокати и юристи
7.
ПДИ препоръчва
Олуф Йоргенсен сравнява законите в Швеция, Финландия, Дания, Норвегия, Исландия с международните правила
8.