Проекти

Начало

 

 

Увеличаване капацитета на неправителствените организации в тяхното търсене на обществена информация
декември 2006 – май 2008

Донор на проекта: Програма ФАР на Европейския съюз за сътрудничество със страните в Централна и Източна Европа.

Описание: Целта на настоящия проект е подобряване на прозрачността на държавните институции в България чрез увеличаване на капацитета на неправителствените организации в използването на Закона за достъп до обществена информация и застъпничество за свобода на информацията, в отговор на обществените потребности, европейските стандарти и принципите на електронния достъп до информация. Постигането на упоменатата цел ще се осъществи посредством:
1.Предоставяне на правна помощ в използването на правото на достъп до информация от страна на неправителствените организации на местно ниво.
2.Организиране на шест кръгли маси с участието на представители на местната администрация и неправителствени организации за дискутиране на проблемите, свързани с прозрачността на управлението и достъпа до информация.
3.Организиране на национална кръгла маса за представяне на обобщените акценти от проведените 6 дискусии в страната, както и на международните стандарти и опит.
4.Изготвяне на меморандум до Народното събрание на Република България с предложения за изменение на Закона за достъп до обществена информация, в съответствие с европейските стандарти и принципите на електронния достъп до информация.
5.Създаване на модел на Интернет страница на държавна институция, с оглед на активното предоставяне на обществена информация.

Представяне на проекта (Adobe PDF 98Kb Download PDF).

Очаквани резултати:
1.Увеличаване на капацитета на неправителствените организации в търсенето им на информация и развитие на съдебната практика и интерпретации върху Закона за достъп до обществена информация.
2.Подпомагане на общественото участие в подобряването на законодателството за свобода на информацията и подпомагане на гражданите и неправителствените организации в упражняване на правото им на достъп до информация.
3.Привеждане на Закона за достъп до обществена информация в съответствие с европейските норми и принципите на електронния достъп до информация.
4.Увеличаване на активното представяне на достъп до информация от страна на държавните институции чрез създаването на модел на институционален уеб сайт.

Регионални кръгли маси

Национална кръгла маса

На 14 март 2008 г. Програма Достъп до Информация проведе Национална кръгла маса (НКМ) "Застъпничество за свободен достъп до информация", в която взеха участие представители на неправителствени организации от странат. Форумът се проведе в „Централ Хотел Форум” – София в рамките на проекта „Увеличаване капацитета на неправителствените организации при търсене на обществена информация” (Adobe PDF 98Kb), финансиран от програма ФАР.

В Националната кръгла маса взеха участие представители на неправителствени организации в страната, участвали в еднодневните регионални кръгли маси (РКМ), проведени във Видин, Велико Търново, Варна, Пловдив, Разград и Бургас през 2007 година, бяха обсъдени проблемите, които неправителствените организации срещат при упражняване правото на достъп до информация и бяха очертани стратегически направления на застъпническа дейност в областта на достъпа до информация. Своят опит в застъпничеството за достъп до информация на ниво Европейски съюз и Съвет на Европа споделиха директорът на европейската мрежа Statewatch Тони Бъниън, и известната застъпничка за свобода на информацията Хелън Дарбишър, изпълнителен директор на Access Info Europe и председател на управителния съвет на Международната мрежа на застъпниците за свобода на информация.

Участниците в кръглата маса дискутираха и приеха Меморандум с конкретни предложения за подобряване състоянието на достъпа до информация в България. Повече за събитието...


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | УКАЗАТЕЛ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 13.03.2008• © 1999 Copyright by Interia & AIP