20 февруари 2024 г.

 

В заседание на 19 февруари 2024 г. Съветът по върховенство на правото обсъди развитието по проекта за нов Закон за съдебната власт (ЗСВ), проекта за изменения и допълнения в Гражданскопроцесуалния кодекс, свързани с пресичането на т.нар. SLAPP дела, и отчет за дейността му през предходната година. Съветът работи в рамката на Националния координационен механизъм за върховенство на правото и е съвепредседателстван от министъра на правосъдието и председателстващия Висшия съдебен съвет.

 

В обсъжданията взе участие изпълнителния директор на Програма достъп до информация Александър Кашъмов, който е член на работната група по нов ЗСВ, както и на работните групи, свързани със свободата на словото и достъпа до информация.  

 

Основните акценти от проекта на нов Закон за съдебната власт, в съответствие с измененията в Конституцията, бяха представени от министъра на правосъдието д-р Славов.

 

Началникът на кабинета на министъра Борислав Ганчев докладва пред Съвета напредъка на експертната работна група по делата срещу участието на обществеността (SLAPP делата). Тя обсъжда конкретни изменения в Гражданския процесуален кодекс.

 

„Изключително удовлетворителна, качествена и отговорна дейност на работната група“, обобщи напредъка адвокат Александър Кашъмов, изпълнителен директор на ПДИ.