04 април 2012 г.

Пресконференция на ПДИНа 4 април (сряда) от 12.00 часа в Пресклуба на БTA Програма Достъп до Информация представи - Рейтинг на активната прозрачност 2012 и Портал на публичните регистри в България.

 

Първият Рейтинг на активната прозрачност оценява Интернет страниците на административните структури на изпълнителната власт от гледна точка на задълженията по Закона за достъп до обществена информация и други нормативни актове за публикуване на информация в Интернет. Програма Достъп до Информация провежда такова ежегодно проучване от 2006 насам, но за първи път публикува като резултат Рейтинг, който онагледява развитието на прозрачността в институциите.

 

В периода 23.01 – 16.03 2012 ПДИ прегледа и оцени 474 страници на 487 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво. Нивото на прозрачност бе оценявано с точки по 39-40 индикатора, като възможният максимум е 60,5.

 

В рамките на проучването бяха подадени 486 електронни заявления за достъп до информация до институциите. Отговорите по тези заявления послужиха за проверката на събраните данни в Портала на публичните регистри в България: http://www.publicregisters.info/.
 
И тази година оценката на Интернет страниците имаше за цел да покаже:

Кои са първенците в активната прозрачност и кой как е отговорил на електронното заявление за достъп до информация може да видите на: http://www.aip-bg.org/surveys/2012_година/101887/.

Резултатите в графичен вид може да видите в Приложениe № 1: „Сравнителни данни на резултатите от 2010 г. 2012 г. и резултати от оценка на Интернет страниците на институциите в системата на изпълнителната власт 2012 г. по институции".
 
Портал на публичните регистри в България

Изненадващо богат масив от информация за журналисти и изследователи представлява първият за България Портал на публичните регистри: http://www.publicregisters.info/.  Той е плод на 10-месечния труд на екипа на ПДИ.
 
В периода юни 2011 – март 2012 ПДИ прегледа и установи законовите разпоредби за създаване и поддържане на публични регистри, провери съществуващите онлайн регистри по институции, подаде заявления за достъп до информация до 486 институции за поддържаните от тях публични регистри, и публикува резултатите в Портал на публичните регистри.
 
Резултатите показват:
Порталът http://www.publicregisters.info/, създаден и поддържан от ПДИ, допринася за прозрачността и отчетността на държавната администрация и представлява огромно улеснение за всички разследващи журналисти или активни граждани в търсенето на информация, която трябва да е налична, актуална и достъпна, но в много случаи това е неизвестно на търсещия.
 
Проучванията са част от проекта „Граждански одит на активната прозрачност на управлението”, финансиран от Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа (CEE Trust).