26 януари 2011 г.

Сайтът на ПДИ е с нов дизайн, динамично съдържание, интерактивна структура и подобрена навигация в богатото съдържание от информационни и образователни материали.

 

Специализираната секция „Как да получим достъп?” съдържа интерактивен наръчник с практически насоки как гражданите да търсят информация от задължените институции.

 

Новият сайт е свързан с Блога на ПДИ „Точка на достъп” и дава допълнителна възможност за споделяне в социалните мрежи.

Обновяването на страницата на ПДИ се извършва в рамките на проект „В отговор на новите предизвикателства пред достъпа до информация”, подкрепен от Фондация „Америка за България”.