15 декември 2023 г.

 На 15 декември 2023 в Гранитната зала на Министерския съвет /МС/ бе проведена заключителна конференция по проект на МС, за резултатите от който активно допринесе Програма достъп до информация /ПДИ/.

 

В рамките на проекта, озаглавен „Подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на информацията от обществения сектор“, ПДИ изготви наръчник за прилагане на Закона за достъп до обществена информация, моделни вътрешни правила по ЗДОИ за пет основни вида административни структури и анализ на съществуващите вътрешни правила.

 

Конференцията откри директорът на дирекция „Модернизация на администрацията“ Искрен Иванов.

 

Сред поканените бяха десетки представители на администрациите на изпълнителната власт, както и представители на неправителствения сектор – съоснователят и председател на Управителния съвет на ПДИ д-р Гергана Жулева и изпълнителният директор на ПДИ Александър Кашъмов, представителят на „Общество.бг“ Георги Пенчев.

 

Целите, резултатите и екипа по проекта представи дългогодишния служител в дирекцията Ралица Величкова.

 

Александър Кашъмов /ПДИ/ представи изработените от организацията наръчник и моделни правила, по които работиха Гергана Жулева, Александър Кашъмов, Кирил Терзийски и Стефан Ангелов.

 

Рени Борисова от Министерството на електронното управление представи Портала за отворени данни и проблемите, свързани с него. Проучване на познатостта и полезността на портала представи „Естат“ ООД.

 

„Както контролът от страна на гражданския сектор за повече прозрачност и достъп до информация, така и партньорството между гражданските организации и публичната администрация са залог за развитието на общество с по-информирани и активни граждани и отчетна и почтена администрация“, заяви Александър Кашъмов.