Фондация Програма Достъп до Информация
30.07.2018 г.

Днес, 30 юли 2018 г. ПДИ внесе искане до Президента на Република България да върне за ново обсъждане от Народното събрание Законопроекта за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (ЗИД на АПК).

Искането за вето е подкрепено от 50 неправителствени организации.

 

Искането за вето до президента може да изтеглите оттук: http://store.aip-bg.org/stanovishta/2018/Iskane_za_veto_na_APK_Final.pdf.