30 януари 2017 г.

На 30 януари 2017 Програма Достъп до Информация (ПДИ) отправя покана за кандидатстване с проектни предложения за журналистически разследвания на журналисти от местни и регионални медии по общественозначими теми.

 

Това е третият конкурс за подкрепа на журналистически разследвания, който ПДИ провежда от 2014 година. През 2017 фокусът е отправен към журналисти от местни и регионални медии с цел по-активно подпомагане на тяхната работа.

 

Правилата за кандидатстване може да намерите на специалната страница „Достъп до информация и журналистически разследвания“: http://www.ati-journalists.net/bg/investigations/Pravila_za_kanidatstvane/205912/.

 

Срокът за подаване на проектните предложения е 19 февруари 2017.

 

Всички необходими документи трябва да се изпращат в дигитална форма на електронен адрес на ПДИ: investigations@aip-bg.org.

 

Проектните предложения ще бъдат оценявани от седемчленно жури.

 

ПДИ съобщава на кандидатите решението на журито в срок от един месец от крайния срок за подаване на проектните предложения.

 

Всеки одобрен кандидат ще получи за своето разследване подкрепа в размер на 4 000 лв. в рамките на проект „Граждански център в подкрепа на прозрачността в обществения живот”,  финансиран с грант от Фондация „Америка за България”.

 

Често задавани въпроси: http://www.ati-journalists.net/bg/investigations/Chesto_zadavani_vyprosi/205458/.

 

Лице за контакт: Диана Банчева

тел: 02/988 50 62, 02/981 97 91, 02/986 77 09

 

През 2014 – 2016 ПДИ подкрепи 18 журналистически разследвания като предостави финансова и правна помощ в хода на разследванията. Резултатите от работата на журналистите са достъпни в специалната секция на страницата "Достъп до информация и журналистически разследвания".