17 декември 2021 г.

На 17 декември 2021 приключи практическият курс, който Програма Достъп до Информация води за студенти от професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“ в Нов български университет.

Тази година рекорден брой студенти - 24 - ще получат сертификати за успешно преминаване на курса „Достъп до информация и обществени комуникации“. Както през 2020 г., така и през настоящата година курсът се проведе онлайн, в периода 5 ноември - 17 декември 2021. Лектори бяха изпълнителният директор на ПДИ д-р Гергана Жулева и адвокатите от правния екип на ПДИ Стефан Ангелов и Александър Кашъмов.

23 студенти от бакалавърските програми „Журналистика“ и „Връзки с обществеността“ и един студент от Националната спортна академия, специалност "Спортна журналистика", бяха запознати със законодателството в областта на достъпа до информация и с примери от практиката по прилагането на ЗДОИ. Студентите подготвиха свои заявления за достъп до обществена информация и ги подадоха по електронен път до различни институции. Темите се отнасяха до съществуващи проблеми в районите, в които живеят или въпроси, на които не бяха могли да получат отговори по друг начин, а някои от студентите потърсиха информация, свързана със случай, станали известни в медийното пространство през последните месеци. Юристите от ПДИ адв. Ангелов и адв. Терзийски консултираха формулирането на заявленията и определянето на отговорните институции.

 

Заявления бяха подадени до главния секретар на Народното събрание, кметовете на София, Бургас, Варна, Пловдив, Поморие, Лом и с. Златия, до министъра на вътрешните работи, до директорите на РИОСВ - Велико Търново, РИОСВ - София и РЗИ - Хасково, "Топлофикация" ЕАД, Центъра за градска мобилност, и други.
 

Въпросите на студентите се отнасяха до текущи и планирани инфраструктурни проекти, бюджети и разходи по ремонтни дейности, планирано изграждане на велоалеи, данни за заплатите на държавни служители, за състоянието на автобуси от столичния публичен транспорт, информация за чистотата на въздуха в дадени райони и реки, статистика относно подадени дигнали за домашно насилие и относно броя на бежанци в бежански лагери, и др.

 

В изпълнение на практическата задача курсистите се запознаха с процедурата по търсене на информация; преглеждаха сайтове на институции; обаждаха се по телефона за входящ номер и обратна връзка за работата по заявленията им; използваха платформата за подаване на заявления за достъп до информация. Някои студенти изпратиха по две заявления, други установиха нередности в контактната информация на отговорни по ЗДОИ лица, а трети все още очакват отговор на питанията си.

През 2021 г. курсиситите освен много на брой бяха и изключително активни по време на лекциите и настоятелни в подхода си при търсене на обществената информация.

 

 


Курсът се провежда за шеста година в партньорство с Департамент „Масови комуникации“ на НБУ и е част от проекта „Прозрачност на административните съдилища“, изпълняван от ПДИ с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.