19 юли 2023 г.

Фондация "Програма достъп до информация" представи двадесет и третия годишен доклад за състоянието на достъпа до информация в България.

 
Докладът за 2022 г. съдържа:

► Препоръки, свързани с правната уредба за достъп до информация и нейното прилагане;
► Оценка на регулациите в областта на достъпа до информация;
► Състоянието на активната прозрачност за 562 органа на власт в България;
► Анализ на правната помощ, предоставена от ПДИ през 2022;
► Тенденции в съдебната практика по дела за достъп до информация, подкрепени от ПДИ през 2022 г.;
► 7 приложения.

Текстът на доклада и приложенията четете ТУК.Докладът "Състоянието на достъпа до информация в България 2022" е подготвен в рамките на проект "Консултативен център за достъп до информация и прозрачност“ с финансовата подкрепа на Фондация "Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени в него, принадлежат единствено на фондация „Програма достъп до информация“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация Америка за България или нейните партньори.