30 август 2022 г.

Фондация Програма Достъп до Информация Ви кани на 28 септември 2022 г., сряда, от 14 до 15.30 часа на онлайн церемония по връчването на наградите за Международния ден на правото да знам.

РЕГИСТРАЦИЯ ☞ Церемонията ще се състои в платформата Zoom. Заявете присъствие с регистрация на следния линк:https://bit.ly/3Ku2eDy . След регистрация ще получите автоматично потвърждение.

✉ За контакт: Катерина Коцева, katerina@aip-bg.org, 0876 827 210 | Диана Банчева, diana@aip-bg.org, 0888 412 549

* * *

До 15 септември очакваме Вашите номинации на специалната страница www.righttoknowday.net!

От 2003 година Програма Достъп до Информация връчва награди на 28 септември - Международният ден на правото да знам. Нашата идея е да бъдат поощрявани граждани, неправителствени организации, журналисти и медии да упражняват правото си да търсят информация, а също така и институциите, изпълняващи задълженията си по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ да създават позитивни практики в това отношение.

Тъй като все още много институции не изпълняват задълженията си по ЗДОИ и грубо нарушават правата на гражданите на достъп до обществена информация, се присъждат и негативни награди.


Награди "Златен ключ"

 

1. Гражданин, най-активно упражнявал правата си по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ);

2. НПО, най-активно упражнявало правата си по ЗДОИ;

3. Журналистически материал, свързан с правото на достъп до информация;

4. Институция, най-добре организирала предоставянето на достъп до информация.Антинагради

1. Катинар” за институция, която нарушава правата на гражданите и възпрепятства свободния достъп до информация;

2. Вързан ключ” за най-абсурдно и смешно решение по ЗДОИ.Жури
ще определи победителите в отделните категории.
Кои бяха носителите на миналогодишните награди, четете тук.


Очакваме Ви!==============================================  

 

 

 

 

Кампанията за Международния ден на правото да знам се провежда в рамките на проектите „Консултативен център за достъп до информация и прозрачност“, изпълняван от Програма Достъп до Информация, подкрепен с грант от Фондация "Америка за България", и проект Форум „Достъп до информация“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.