Фондация Програма Достъп до Информация
Начало > Случаи и дела
Съдебни дела

С приемането на Закона за достъп до обществена информация през 2000 г. се създаде не само процедурата за предоставяне на информация от публичните институции, но и правно основание за обръщане към съда в случаи на отказ или други форми на засягане на правото на гражданите.

 

От приемането на ЗДОИ до днес с помощта на юристите от Програма Достъп до Информация бяха заведени близо 400 съдебни дела. В серия от пет книги адвокатите от правния екип на ПДИ анализират и коментират съдебната практика по отделни теми, свързани със законодателството за достъп до информация и неговите ограничения, от 2000 до 2012: http://www.aip-bg.org/publications/Книги/. 

 

В тази секция предоставяме подробна информация за развитието по съдебните дела за достъп до информация, документи и коментар. 

 

През март 2013 г. инж. Георги Сербезов от СНЦ Граждански контрол - защита на животните, Пловдив разработи сайт-търсачка на практиката на Върховния административен съд по ЗДОИ, в любезна помощ на всички ползватели на ЗДОИ. Сайтът позволява търсене по ключови думи във всеки документ, но и ги прави „видими” за търсачките на Google. Информацията на сайта се актуализира ежедневно.: http://zdoi.gkzj.org/.