Предоставянето на правна помощ във всеки етап от търсенето на достъп до обществена информация е едно от основните направления в дейността на Програма Достъп до Информация. Екипът на ПДИ консултира близо 6000 случая и подкрепи близо 500 дела по Закона за достъп до обществена информация.

 

Благодарение на нашата правна помощ и представителство в съда и застъпничество:

  • граждани, журналисти, НПО и бизнес получават хиляди документи годишно, упражнявайки своето право на достъп до информация
  • постигнахме първото в България преразглеждане на секретни документи и разсекретяване на голяма част от тях
  • успешно приключиха дела за достъп до документи на бившата Държавна сигурност, които послужиха за създаването на книги като бестселърите на Христо Христов  "Убийте Скитник", "Двойният живот на агент Пикадили" и др.
  • спряхме опитите на службите за следене в интернет през 2008-2009
  • започна публикуването на стенограмите от правителствените заседания в интернет
  • започна публикуването на държавни договори с частни фирми в интернет