Основно направление в работата на Програма Достъп до Информация е предоставянето на безплатна правна помощ на търсещите информация. За консултации към нас се обръщат граждани, журналисти и неправителствени организации, които срещат различни по естеството си трудности при упражняване на правата си по Закона за достъп до обществена информация.

От началото на нашата дейност до сега оказахме правна помощ в близо 6000 случая. Статистиката на тези случаи по години може да видите тук.

Случаи от нашата работа, които показват конкретните практически резултати, постигнати при упражняване на правото на достъп до информация по ЗДОИ можете да откриете в раздела успешни практики.

Опитали сме се да систематизираме често задаваните въпроси, които постъпват в Програма достъп до информация и ви предлагаме нашият правен коментар по тях.

Юридическият екип на Програма Достъп до Информация ще се радва да отговори на вашите въпроси, отнасящи се до случаи на отказ на информация от публични институции или такива, свързани с нарушаване правото на защита на личните данни. Изпращайте вашите случаи на адрес: lawyers@aip-bg.org