05 януари 2012 г.

С решение № 5654 от 12.12.2011 Административен съд София – град отмени мълчалив отказ на изпълнителния директор на Националния център за информация и документация /НАЦИД/ по заявление на журналистките Даринка Николова и Даниела Теофанова. Поводът за подаденото през есента на 2010 заявление бе разпространената в общественото пространство новина, че дипломата на бившия изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“ Калина Илиева е фалшифицирана. По източници на медиите и в частност в. „168 часа“ Илиева не е завършила посочения в дипломата й немски университет, тоест не е притежавала нужното за заемания пост образование. Съгласно българското законодателство висшето образование, придобито в чужбина, следва да се удостовери от надлежен орган, както е станало и в случая. Въз основа на дипломата си и полученото от Министерство на образованието, младежта и науката /МОМН/ удостоверение, Калина Илиева е ръководила повече от година  държавната институция, осигуряваща финансови средства за подпомагане на българските земеделски производители.

 

Във връзка с възникналите съмнения, журналистите от „168 часа“ Даринка Николова и Даниела Теофанова потърсиха ПДИ за консултация на заявление, за да се разкрият фактите за завършеното от Калина Илиева образование в чужбина. Журналистите поискаха от МОМН информация за признаването на нейното образование, придобито в немското висше училище и по-конкретно: данни за представените документи, с които е удостоверено завършването на това учебно заведение; кое конкретно е то; коя година е придобита степента „магистър“ и т.н. От Министерството заявлението беше препратено по компетентност на Националния център за информация и документация /НАЦИД/, като същевременно бе потърсено съгласието на Калина Илиева за предоставяне на исканата информация.  Тъй като такова съгласие не последва, от Центъра обясниха, че няма как да се произнесат по подаденото заявление, поради което то остана без отговор. С помощта на ПДИ мълчаливият отказ бе обжалван пред Административен съд София – град. Междувременно, въпреки мълчанието на МОМН и Националния център, съмненията за фалшивата диплома бяха потвърдени с изявление на представител на Висшия институт по техника и икономика в Берлин.