07 ноември 2012 г.

Решение на Административен съд – Варна отмени мълчалив отказ на директора на Регионалната дирекция на „Агенция по вписванията“ за предоставяне на справка за достъп до обществена информацията. Справката е поискана от Росен Балтов в края на 2011 и е свързана с броя на постановените откази на съдиите по вписване при Варненски районен съд и постановените по тях определения на Варненски окръжен съд. Според директора на териториалното поделение на Агенцията по вписванията във Варна това е информация, свързана с административното обслужване на гражданите, поради което ЗДОИ е неприложим. Съдът не споделя твърдението на ответника и изтъквайки, че мълчаливият отказ по искане за достъп до информация е недопустимо в правото бездействие на административния орган, отменя отказа.