07 май 2003 г.

Александър Кашъмов взе участие в симпозиум на тема "National Security and Open Government", с лекция "National Security and Open Government in Bulgaria", 03-07.05.2003, Вашингтон, САЩ