28 септември 2022 г.

 

Програма Достъп до Информация връчи годишните награди за принос в областта на свободата на информация по случай Международния ден на правото да знам.

 

Церемонията се проведе онлайн, с участието на граждани, журналисти, представители на граждански организации и на държавни институции.

 

Наградите за 2022 година са в шест категории.

 

 

Награда „Златен ключ” за втора поредна година се присъжда на

 

Николай Неделчев от София за активно използване на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) за постигане на по-голяма прозрачност относно процесите в съдебната власт, както и за случващото се по отношение на важни за обществения интерес съдебни дела. Неделчев обжалва откази на Специализираната прокуратура да предостави информация за имената на прокурорите, наредили подслушването на Президента и разпространили СРС-тата от подслушването в публичното пространство, също отказ и на Софийската районна прокуратура да предостави информация относно разследването си за спирането на програма „Хоризонт“ на БНР. Понастоящем Николай Неделчев има висящо дело срещу отказ на КПКОНПИ да предостави информация дали е проверявала Слави Трифонов и други лица, вследствие неподаване на имуществени декларации.

 

Почетна грамота получава

 

Катя Тосева за активно използване на ЗДОИ, за да получи информация от кмета на Община Брезово по актуални за местното население въпроси, свързани с дейността на общината.

 

 

Награда „Златен ключ” се присъжда на

 

„Грийнпийс“ – България за активно използване на ЗДОИ в мисията си да се противопостави на установени практики, рушащи околната среда, и да разкрие порочни дейности, които задълбочават екологичните проблеми. Пример за това е докладът "Осемте кръга на Въглищната империя на "Ковачки", който представлява задълбочено разследване и разкриване на схеми за стотици милиони левове, дължими към държавата, и корупционни практики, които привилегироват определени компании в сферата на енергийния пазар.

 

Почетни грамоти получават

 

Фондация „Институт за пазарна икономика“ (И.П.И) за активно използване на ЗДОИ в дейността си и създаване на бази данни, които се публикуват за ползване от всеки заинтересован. 

 

Фондация „Стража“ за предоставянето на систематизирана и разбираема информация за работата на Народното събрание и за бюджетните плащания по СЕБРА. Дейността им по практичен и ефектен начин показва ползата от достъпността на отворените данни за гражданското участие, прозрачността и отчетността на институциите.

 

 

Награда „Златен ключ” се присъжда на

 

Лалка Златанова от „Дарик Радио“ – Пловдив за използването на ЗДОИ в търсенето на важна за местната общественост информация. В частност често търси информация за дейността на Прокуратурата по текущи разследвания и съдейства за промяна на негативна практика по ЗДОИ на Специализираната прокуратурата (СП).

 

Почетна грамота получава

 

Лора Филева, в. „Дневник“ за активно използване на ЗДОИ за журналистически разследвания и осветляване на важни въпроси, свързани с дейността на изпълнителната и съдебната власт.

 

 

Награда ”Златен ключ” се присъжда на

 

Община Банско за активно публикуване на обществена информация. Общината е на първо място в последната класация на Рейтинга на активната прозрачност сред местните власти и за миналата година няма нито един отказ за предоставяне на информация.

 

Почетна грамота получава


Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Пловдив. В Рейтинга на активната прозрачност РИОСВ – Пловдив е на първо място сред държавните и общински администрации в област Пловдив и на първо място измежду структурите на Министерството на околната среда и водите.

 

 

 

Антинаграда „Катинар” се присъжда на

 

Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) заради абсурдния им отказ да предоставят информация за проверката на имотна декларация и глобата, наложена на Слави Трифонов за това, че не е изпълнил законовото си задължение да подаде имотната си декларация.

 

Антинаграда „Вързан ключ” се присъжда на Кмета на Община Брезово, който отказва да предостави анекса към договор за продажбата на селска фурна в село Свежен с абсурдната аргументация, че заявителят не живее в Община Брезово. При обсъждането на въпроса пред общинските съветници, кметът на Община Брезово казва, че искането по ЗДОИ много е затруднило общинската администрация и затова е предпочел общината да плати 510 лв. – сумата, която общината е осъдена да заплати на заявителя след спечелено дело срещу отказа на кмета.

 

„Срамота“  получава

 

Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), която е единствената от 563 институции, изрично отказала да предостави  информация за общия брой на постановените съдебни решения през 2021 г. по дела срещу решения по ЗДОИ според проучването на интернет страниците на институциите, проведено през 2022 г. от ПДИ.

 


Пълната обосновка към всяка от получените 27 номинации може да видите на специалната страница за Деня на правото да знам: http://www.righttoknowday.net/nominations/2022/ .

 

Интервюта с наградените ще бъдат публикувани в бюлетина на ПДИ, както и на специалната страница за Деня на правото да знам: http://www.righttoknowday.net. Последвайте и страницата ни във Фейсбук.

 

==============================================  

 

 

 

 

Кампанията за Международния ден на правото да знам се провежда в рамките на проектите „Консултативен център за достъп до информация и прозрачност“, изпълняван от Програма Достъп до Информация, подкрепен с грант от Фондация "Америка за България", и проект Форум „Достъп до информация“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.