11 януари 2022 г.
Снимка: Европейският съд по правата на човека
Европейският съд по правата на човека

Днес, 11 януари 2022 г. Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) обяви, че България е в нарушение на Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ) поради съществуващото законодателство относно прилагането на специални разузнавателни средства, както и това за запазване и достъп до данни за трафика на електронни съобщения (информация кой, с кого, кога и откъде е водил разговори или е пращал съобщения). 

Делото  е спечелено от четиримата жалбоподатели Михаил Екимджиев, Асоциация за европейска интеграция и права на човека, Програма Достъп до Информация (ПДИ) и ръководителя на правния екип на ПДИ Александър Кашъмов. Адв. Кашъмов и ПДИ подготвиха и защитаваха жалбата в частта ѝ, отнасяща се до проблемите, свързани със запазването и достъпа до трафичните данни. 

Съдът в Страсбург приема тезата на жалбоподателите, че естеството на дейността им ги излага на риск както от тайно наблюдение, така и от достъп до комуникационните им данни от властите съгласно законите, разрешаващи това в България. Това се отнася както до дейността на адвокатите, така и до дейността на неправителствените организации, които се занимават с правозащитна, застъпническа и друга подобна дейност.

И по двете теми - прилагането на специални разузнавателни средства и достъпа до трафични данни - е установено нарушение на чл. 8 от ЕКПЧ, който утвърждава правото на зачитане на личния живот и на тайната на кореспонденцията. Според единодушното решение на ЕСПЧ, българската държава не предоставя достатъчни правни гаранции срещу произвол и злоупотреба при тайно наблюдение, както и при запазването и достъпа до данни за трафика на електронни съобщения.

Решението е достъпно тук, както и на сайта на ЕСПЧ.

Обновено: Вижте интервюто на адв. Александър Кашъмов за "Дневник", където говори за победата в Страсбург, а също и за загубеното от "Медиапул" и журналиста Борис Митов дело, характеризирано като стратегическо дело срещу публично участие (SLAPP).