18 април 2012 г.

Изпълнителният директор на Програма Достъп до Информация д-р Гергана Жулева представи бележки по Плана за действие на правителството на България, изготвен в рамките на Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление". Гергана Жулева участва като представител на гражданското общество в годишната среща, която се провежда в Бразилия на 17-18 април 2012. Тя бе поканена да коментира националния План за действие на България в рамките на пленарните сесии на форума в Бразилия, в който участваха представители на правителствата на 55-те държави, подкрепили инициативата, и 150 представители на граждански организации, застъпници за открито и прозрачно управление.

 

Според ПДИ правото на достъп до информация е основен принцип при разработването на политики за прозрачно и открито управление. Свободният достъп до публична информация е и най-ефективният начин да се гарантира гражданското участие в процеса на взимане на решения. Всички държави, подкрепящи инициативата трябва да приемат План за действие, основаващ се на прокламираните в Декларацията за открито управление [1] принципи и приоритети. Конкретните мерки на правителството и Плана за действие са достъпни на страницата на Министерски съвет тук. Създадена е и секция в портала за обществени консултации.

 

„Партньорство за открито управление” бе инициирано от правителствата на САЩ и Бразилия и представлява многостранна стратегия, гарантираща решимостта на правителствата да насърчат прозрачността, гражданското участие, борбата с  корупцията и да използват новите технологии за по-добро управление. Инициативата се координира от комитет от осем държави и водещи граждански организации в областта. ПДИ участва в Мрежата от организации, споделящи опит и експертиза за подпомагане на „Партньорство за открито управление”. ПДИ поддържа специална секция на интернет страницата си, в която се отразяват развитията по инициативата.

 

 

 

 

 

 


[1] Превод на Декларацията за Открито управление може да видите тук.