04 юли 2023 г.

 

Общо 192 неправителствени организации, търговски дружества и професионалисти подкрепиха критичното становище на Програма достъп до информация по отношение на внесените преди второ гласуване предложения за промени в Закона за достъп до обществена информация.

 

Според ПДИ текстовете, с които се въвежда изискване за правен интерес от заявителите, задължение за посочване на ЕГН и изключване на първичните счетоводни документи от обхвата на "обществената информация", противоречат на Конституцията и международните стандарти и съществено снижават качеството на закона.

 

На 26 юни въпросът за проблематичните промени в ЗДОИ бе поставен и на заседание на Съвета за върховенство на правото, чийто член е и ПДИ. В тази връзка министърът на правосъдието и съпредседател на Съвета Атанас Славов увери, че Министерството на правосъдието ще изрази негативно становище към тези изменения. На заседанието Александър Кашъмов, изпълнителен директор на ПДИ, заяви: "нито една от 47-те държави в Европа не търси „правен интерес“, за разрешаване на достъп до информация".

 

Становището на ПДИ бе подкрепено и от авторитетната международна организация „Репортери без граници“, която разпространи публична позиция, изразяваща безпокойство относно ЗИД на ЗДОИ, като се позовава на становището на ПДИ.

 

Предстои обсъждане на текстовете за изменения и допълнения на ЗДОИ в рамките на работна група към водещата Парламентарна комисия за пряко участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество на 6 юли 2023 г. от 16.00 часа.