В тази секция ви предлагаме нормативната регламeнтация на свободата на информация. Тук можете да намерите както основните международни документи, по които България е страна, така и нормите на националното ни право даващи уредба на правото на гражданите на информация. В раздел Българско законодателство можете да намерите пълния текст на Закона за достъп до обществена информация, както и свързаните с него актове и някои вътрешни правила за прилагането му, а също и конвенции, закони, наредби и др..

Тук можете да намерите и становищата на екипа на ПДИ по законопроекти, касаещи достъпа до информация в България.