Проекти

Начало

 

 

Програма Достъп до Информация като граждански ресурсен център за свобода на информацията
1 май 2008 – 30 април 2011

Донор на проекта: Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа (CEE Trust)

Описание: Целта на проекта е да осигури институционална подкрепа за Програма Достъп до Информация за утвърждаването на организацията като ресурсен център, който да работи за подобряване отчетността на обществените институции в България и да насърчава информираното обществено участие в процеса на взимане на решение.

Дейности:
1.Застъпничество за по-добро законодателство в областта на свободата на информация чрез постоянен мониторинг на законодателството и съдебната практика.
2.Предоставяне на правна помощ и представителство в съда.
3.Организиране на обучения, презентации и кампании за по-добро разбиране на законодателството за свобода информацията
4.Обмяна на опит и знания в областта на свободата но информация на базата на местно, регионално и международно сътрудничество.
5.Разработване на стратегии за набиране на средства и за организационна устойчивост.
6.Поддържане на координаторска мрежа в страната.

На 04 май 2011 г, сряда, от 11.00 ч. ПДИ представи единадесетия си доклад за състоянието на достъпа до информация в България. Той съдържа:

 • препоръки за улесняване на достъпа до информация и за постигане на по-голяма прозрачност и отчетност на публичната администрация;
 • анализ на законодателните инициативи и изменения, свързани с достъпа до информация ?през 2010 г.
 • резултати от проучването на ПДИ за онлайн публикуване на задължителни категории информация от административните структури на изпълнителната власт;
 • анализ и оценка на случаите, постъпили за правен съвет и коментар в ПДИ през 2010 г.;
 • най-важното от съдебната практика по ЗДОИ през 2010 г.
Фокус на доклада е активната прозрачност, необходимостта от контрол на изпълнението на задълженията и за санкции за неизпълнение.

Докладът се публикува с финансовата подкрепа на Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа (CEE Trust) в рамките на проект “Програма Достъп до Информация като граждански ресурсен център за свобода на информацията” и на Фондация „Америка за България” в рамките на проект „В отговор на новите предизвикателства пред достъпа до информация”, осъществявани от Програма Достъп до Информация.

Ден на правото да знам 2010
За осми пореден път Програма Достъп до Информация връчи годишните награди за принос в областта на достъпа до информация по случай Международния Ден на правото да знам. Церемонията се проведе на 28 септември 2010 г. от 17.00 ч. в Пресклуба на БТА, София.

Отбелязването на Международния ден на правото да знам през 2010 г. в България бе възможно благодарение на финансовата подкрепа на Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа (CEE Trust) и Фондация "Америка за България".

 

На 29 април 2010 г., от 11.00 часа, в пресклуба на БTA - бул. “Цариградско шосе” 49, ПДИ представи годишния си доклад “Състоянието на достъпа до информация в България 2009”

Десетият доклад на ПДИ за състоянието на достъпа до информация в България съдържа:

 • препоръки за улесняване на достъпа до информация и за постигане на по-голяма прозрачност и отчетност на публичната администрация, със специално внимание към изпълнението на задълженията за онлайн публикуване;
 • сравнителен анализ на Закона за достъп до обществена информация и Конвенцията за достъп до официални документи на Съвета на Европа;
 • резултати от проучването на ПДИ за онлайн публикуване на задължителни категории информация от административните структури на изпълнителната власт;
 • анализ и оценка на случаите, постъпили за правен съвет и коментар в ПДИ през 2009 г.;
 • най-важното от съдебната практика по ЗДОИ през 2009 г.;
 • резултати от национално представително проучване на обществените нагласи за правото на гражданите на достъп до информация.

Докладът се публикува в рамките на проект “Програма Достъп до Информация като граждански ресурсен център за свобода на информацията”, с финансовата подкрепа на Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа (CEE Trust).

На 16 март 2010 г. в Пресклуба на БTA Програма Достъп до Информация и агенция "Маркет линкс" представиха резултатите от две проучвания: Оценка на Интернет страниците на институциите от гледна точка на ЗДОИ и Национално представително проучване на обществените нагласи за правото на гражданите на достъп до обществена информация.
Резултати от проучването на Интернет страниците на институциите по ЗДОИ може да видите тук . Проучването в периода 10.02.2010 - 02.03.2010 г. оценява изпълнението на задълженията по чл. 15a от Закона за достъп до обществена информация за публикуване на информация в Интернет от органите на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво. Съгласно измененията в ЗДОИ от 05.12.2008 г., срокът за изпълнение на задълженията за публикуване онлайн беше до 05.12.2009 г. Бяха прегледани 499 уеб страници от общо 511 институции. Сравнителни резултати от проучването на ПДИ на институционалните Интернет страници - 2006, 2007, 2008, 2010 г. ( 545Kb).

Резултатите от национално представително проучване на обществените нагласи за правото на гражданите на достъп до обществена информация може да видите тук (163Kb). През февруари 2010 г., по поръчка на ПДИ, агенцията за социални и маркетингови изследвания „Маркет ЛИНКС” проведе второ проучване на обществените нагласи за правото на достъп до обществена информация сред пълнолетните български граждани.
И двете проучвания бяха проведени в рамките на проект "Програма Достъп до Информация като граждански ресурсен център за свобода на информацията", финансиран от Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа (CEE Trust).

Проучванията бяха проведени в рамките на проекта „Програма Достъп до Информация като граждански ресурсен център за свобода на информацията”, финансиран от Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа (CEE Trust).

Програма Достъп до Информация проведе работна среща с журналистите от координаторската мрежа в страната на 30 октомври - 1 ноември 2009 г. в гр. Банкя. По време на срещата бяха представени промените в Закона за достъп до обществена информация от декември 2008 г., Конвенцията за достъп до официални документи на Съвета на Европа и специалната страница Достъп до информация и журналистически разследвания. Бе направен преглед на конкретни казуси на журналисти, постъпили за правен коментар в ПДИ през годината, както и на съдебните дела за достъп до информация, водени с подкрепата на ПДИ. Участниците обсъдиха възможностите за подобряване съдържанието на месечния информационен бюлетин на ПДИ.

Отбелязването на Международния ден на правото да знам през 2009 г. в България стана възможно благодарение на финансовата подкрепа на Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа (CEE Trust).

Четвъртото преработено издание на наръчника на ПДИ за граждани „Как да получим достъп до информация ( 7,40 Mb), достъпно и в електронен вариант, излезе от печат през септември 2009 г. Текстът на наръчника е актуализиран в съответствие с промените в Закона за достъп до обществена информация, приети в края 2008 г. Преиздаването на наръчника се осъществява с финансовата подкрепа на Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа (CEE Trust).

Годишният доклад на ПДИ Състоянието на достъпа до информация в България 2008 ( 514Kb) бе публикуван с финансовата подкрепа на Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа (CEE Trust).

През септември 2008 г. бе проведено представително проучване на нагласите относно достъпа до информация по поръчка на Програма Достъп до Информация от "Маркет ЛИНКС" . Проучването бе проведено през септември 2008 г. сред пълнолетни български граждани и журналисти от български медии в рамките на проект "Програма Достъп до Информация като граждански ресурсен център за свобода на информацията", финансиран от Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа (CEE Trust). Резюме на резултатите от проучването ( 87 Kb) и основни резултати ( 151 Kb).


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | УКАЗАТЕЛ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 04.05.2011• © 1999 Copyright by Interia & AIP