Проекти

Начало

 

 

В отговор на новите предизвикателства пред достъпа до информация
8 април 2010 – 8 април 2013

Донор на проекта: Фондация "Америка за България"

 

Фондация „Америка за България” подпомага израстването и укрепването на динамична пазарна икономика и демократично общество в България и подкрепя страната в постигане на пълния ? потенциал на успешна и модерна европейска нация. Основана през 2008 година, Фондацията е наследник на Българо-американския инвестиционен фонд, създаден от Правителството на САЩ чрез Американската агенция за международно развитие. Грантовете, които Фондация „Америка за България” предоставя, продължават отношенията на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България.

 

Целта на проекта е:

 • Да се подобри качеството на услугите и продуктите, които Програма Достъп до Информация предоставя на търсещите достъп до информация и на международните мрежи;
 • Да се увеличи познаването на новите стандарти в областта на достъпа до информация и да се разработят средства за самообучение за търсещите информация как да упражняват правото си да знаят;
 • Застъпничество за прилагане на новите стандарти в областта на достъпа до информация.

Дейности:

1. Разработване и интегриране на нов дизайн и структура на уеб страницата на ПДИ
2. Оценка на законодателството и практиките по достъпа до информация; участие в актуални обществени дебати по достъпа до информация чрез използване на нови уеб ресурси
3. Предоставяне на правна помощ по електронен път
4. Разпространение и обмен на знания за правото на достъп до информация в национални и международни мрежи

Годишен доклад Състоянието на достъпа до информация в България 2012

Програма Достъп до Информация представи годишния си доклад Състоянието на достъпа до информация в България 2012 на 28 март (четвъртък), 11.00 часа, Пресклуб на БTA – бул. “Цариградско шосе“ 49, София. Докладът се издава с финансовата подкрепа на Фондация "Америка за България" в рамките на проект В отговор на новите предизвикателства пред достъпа до информация.

Годишният доклад  Състоянието на достъпа до информация в България през 2012 съдържа:

 • Анализ на законодателството за достъпа до информация;
 • Оценка на резултатите от проучването на 489 интернет страници относно онлайн публикуването на задължителните категории информация от административните структури на изпълнителната власт;
 • Обобщение и анализ на най-важните случаи, постъпили в ПДИ, в областта на достъпа до информация, от  гледна точка на областите, предмет на висок обществен интерес;
 • Описание и анализ на съдебната практика по Закона за достъп до обществена информация за 2012.

Рейтинг на активната прозрачност в България '2013

На 27 февруари от 12.00 часа в Пресклуба на БTA (бул. „Цариградско шосе” 49) Програма Достъп до Информация представи резултатите от проучването на Интернет страниците на институциите в системата на изпълнителната власт и Рейтинг на активната прозрачност ‘2013. За да онагледи развитието на прозрачността в институциите, ПДИ публикува актуализиран Рейтинг на активната прозрачност ‘2013. Нивото на прозрачност бе оценявано с точки по 40 (43 за общините) индикатора, като възможният максимум е 78,5.?

Проучването на ПДИ е част от проекта „В отговор на новите предизвикателства пред достъпа до информация”, финансиран от Фондация „Америка за България”.


Програма Достъп до Информация проведе работна среща с координаторите от журналистическата мрежа в страната

На 15 февруари 2013 Програма Достъп до Информация (ПДИ) проведе традиционната работна среща с координаторите от журналистическата мрежа в "Сити Хотел", София. Д-р Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ, представи резултатите от дейността на организацията през 2012, обобщени в годишния доклад. Бяха очертани целите, задачите и предизвикателствата пред ПДИ и координаторската мрежа за 2013.

Работната среща с координаторите на ПДИ се проведе с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България” в рамките на проекта „В отговор на новите предизвикателства пред достъпа до информация”.


10-та Церемония за връчване на награди по повод - Международния ден на правото да знам - 28 септември 2012

За десети път Програма Достъп до Информация връчи годишни награди за принос в областта на свободата на информация по случай Международния ден на правото да знам.  Церемонията отново бе открита с песента "Дишай", посветена на празника, който се проведе на 28 септември 2012 - от 12.00 ч. в Пресклуба на БТА.

Наградите за 2012 година бяха връчени в шест категории. А журито трябваше да избере победителите от 42 получени номинации. Снимки вижте в Галерията на ПДИ: http://www.aip-bg.org/about/gallery/106985/.

Интервюта с всички наградени четете в месечния Информационен бюлетин на ПДИ за месец септември, брой 9(105), 2012 г.

Отбелязването на Международния ден на правото да знам през 2012 г. в България бе възможно благодарение на финансовата подкрепа на Фондация "Америка за България"


Ден на правото да знам 2011

За девети път Програма Достъп до Информация връчи годишните награди за принос в областта на свободата на информация по случай Международния ден на правото да знам. Церемонията бе открита с песента "Дишай", посветена на празника. Награди за 2011 година бяха връчени в шест категории. Церемонията се проведе на 28 септември 2011 - от 17.00 ч. в Пресклуба на БТА.

Наградите за 2011 година бяха връчени в шест категории. А журито трябваше да избере победителите от 59 получени номинации.

Интервюта с наградените може да прочетете в Месечния информационен бюлетин на ПДИ, брой 9(105), септември 2012.

Отбелязването на Международния ден на правото да знам през 2011 г. в България бе възможно благодарение на финансовата подкрепа на Фондация "Америка за България"


На 04 май 2011 г, сряда, от 11.00 ч. ПДИ представи единадесетия си доклад за състоянието на достъпа до информация в България. Той съдържа:

 • препоръки за улесняване на достъпа до информация и за постигане на по-голяма прозрачност и отчетност на публичната администрация;
 • анализ на законодателните инициативи и изменения, свързани с достъпа до информация ?през 2010 г.
 • резултати от проучването на ПДИ за онлайн публикуване на задължителни категории информация от административните структури на изпълнителната власт;
 • анализ и оценка на случаите, постъпили за правен съвет и коментар в ПДИ през 2010 г.;
 • най-важното от съдебната практика по ЗДОИ през 2010 г.
Фокус на доклада е активната прозрачност, необходимостта от контрол на изпълнението на задълженията и за санкции за неизпълнение.

Докладът се публикува с финансовата подкрепа на Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа (CEE Trust) в рамките на проект “Програма Достъп до Информация като граждански ресурсен център за свобода на информацията” и на Фондация „Америка за България” в рамките на проект „В отговор на новите предизвикателства пред достъпа до информация”, осъществявани от Програма Достъп до Информация.

 

Програма Достъп до Информация стартира обновената си Интернет страница

Сайтът на ПДИ е с нов дизайн, динамично съдържание, интерактивна структура и подобрена навигация в богатото съдържание от информационни и образователни материали. Специализираната секция „Как да получим достъп?” съдържа интерактивен наръчник с практически насоки как гражданите да търсят информация от задължените институции. Новият сайт е свързан с Блога на ПДИ „Точка на достъп” и дава допълнителна възможност за споделяне в социалните мрежи. Обновяването на страницата на ПДИ се извършва в рамките на проект „В отговор на новите предизвикателства пред достъпа до информация”, подкрепен от Фондация „Америка за България”.

 

Програма Достъп до Информация вече има и страница във Facebook.

 


Ден на правото да знам 2010
За осми пореден път Програма Достъп до Информация връчи годишните награди за принос в областта на достъпа до информация по случай Международния Ден на правото да знам. Церемонията се проведе на 28 септември 2010 г. от 17.00 ч. в Пресклуба на БТА, София.

Информация за победителите, както и снимки може да видите на специалната страница за Деня на правото да знам.

Отбелязването на Международния ден на правото да знам през 2010 г. в България бе възможно благодарение на финансовата подкрепа на Фондация "Америка за България" и на Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа (CEE Trust).

Точка на достъп - Блогът на ПДИ: От своето създаване до днес ПДИ провежда постоянна кампания за подобряване състоянието на достъпа до информация в България и участва активно в международни мрежи и инициативи, свързани със защитата на правото на информация. Блогът „Точка на достъп“ е едно от средствата ни за увеличаване ефекта от тази кампания.
Създаването и поддръжката на блога стана възможна благодарение на финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.

 

 

 

Координатор комуникации в Програма Достъп до Информация, Диана Банчева, бе на шест седмично работно посещение в "Архив Национална сигурност” в периода юни-юли 2010 г. Посещението бе финансирано по проект "В отговор на новите предизвикателства пред достъпа до информация", подкрепен с грант от Фондация "Америка за България".

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ
Българска версия • Последно обновяване: 09.04.2013• © 1999 Copyright by Interia & AIP