Начало

Начало

 

 

Не посягайте на Закона за достъп до обществена информация!

Под знака на инкорпорирането на европейски директиви в българското законодателство, на 28 февруари 2007 г. трима народни представители – Йордан Мирчев /НДСВ/, Радослав Илиевски /КБ/ и Румен Ангелов /БНС/ внесоха проектозакон за изменение на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), който застрашава резултатите от десетгодишните усилия на граждански организации, държавни и общински органи, медии и журналистически организации по утвърждаването на стандартите в областта на свободата на информация в България.

На 08.03.2007 г. ПДИ представи пред парламентарната Комисия по гражданското общество и медии становище ( PDF 206Кb) по законопроектa. В становището си, ние изразихме силната си тревога от:
1.Начина, по който е внесен и се разглежда закон, свързан с конституционно право;
2.Опитите да бъде размита и заместена целта на един работещ закон, свързан както с упражняването на конституционното право на гражданите, така и с това, което в демократичните общества се нарича добро управление.

В периода 09-14 март, 2007 г. 999 души подкрепихя нашето становище по внесения законопроект. Можете да продължите да изразявате Вашата подкрепа за становището ни.

На 14 март 2007 г., Програма Достъп до Информация даде пресконференция в Пресклуба на БТА, на която ПДИ отново изложи становището си относно предложените промени - а именно, че те не са необходими в България и тяхното въвеждане само би влошило Закона за достъп до обществена информация.

Част от негативните становища на ПДИ и на граждански коалиции и сдружения, бяха представени в Народното събрание на организираната на 21 март 2007 г. кръгла масa (стенограма от кръглата маса 17Мb Ogg file).

С прес-съобщение от 23.03.2007 г. представител на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа подтиква България да осъди нападателите на журналисти и предупреждава за промените в Закона за достъп до обществена информация.

Въпреки негативните реакции, на 10 май 2007 г. със 75 гласа “за”, 21 – “против” и 3 “въздържал се” Народното събрание прие на първо четене изменения в Закона за достъп до обществена информация. Според ПДИ, измененията са изцяло негативни още...

Програма Достъп до Информация изготви предложения за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация, алтернативни на внесените от Йордан Мирчев /НДСВ/, Радослав Илиевски /КБ/ и Румен Ангелов /БНС/. Изготвените от ПДИ предложения ( Acrobat PDF 113Кb) бяха внесени от Мартин Димитров и група народни представители от СДС.

Народният представител Иван Сотиров внесе изготвени от ПДИ предложения за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация, които целят доброто транспониране на Директива 2003/98/ЕС. Предложените изменения въвеждат по-ясни задължения за активно публикуване на обществена информация, включително в Интернет, назначаване на служители, които да отговарят за изпълнението на закона и въвеждането на по-ефективни процедури за контрол. Текст на предложенията ( Acrobat PDF 113Кb)

На 21.05.2007 г. ПДИ внесе отворено писмо до Народното събрание на Република България, изготвено от Директора на правната програма на организацията Article 19, г-н Тоби Мендел. Писмото е подписано от 68 организации и лица, членове на Международната мрежа на застъпниците за свобода на информацията (http://www.foiadvocates.net), и изразява тяхната тревога от предложените поправки в българския Закон за достъп до обществена информация, приети на първо четене от Народното събраниe. Ако бъдат приети, тези поправки ще влошат сериозно действащия режим на достъп до информация в България и ще нарушат установените европейски стандарти в областта, както и член 41 от Българска конституция, която гарантира правото на информация.Четете пълен текст на писмото ( Acrobat PDF 99 Кb).

07 юни 2007 г.: Парламентът прие на второ четене широко дискутираните през последните три месеца изменения в Закона за достъп до обществена информация.
“Програма Достъп до Информация” (ПДИ) се обяви още през месец март 2007 г. против внесените изменения поради тяхното явно противоречие с основни стандарти в областта на правото на достъп до информация от публичните институции. Беше опровергана и тезата на вносителите, че с измененията се транспонира Директива 2003/98/ЕС на Европейския парламент и Съвета относно повторното използване на информация от обществения сектор. Още...

Документи

Документи, получени по реда на ЗДОИ ни бяха любезно предоставени от Росен Босев, журналист от в. Капитал. Публикуваме ги, тъй като те показват историята на внасянето на законопроекта. Смятаме, че тази история е поучителна за кампанията против внесения законопроект:

- Документ ( PDF 66Кb), показващ, че на определен етап (м. ноември 2006 г.) ДАИТС е предлагала проектозаконът да бъде внесен в Министерски съвет от Министъра на външните работи. По този начин би се спазила нормалната процедура за подготовка на въвеждането на европейско законодателство в националното, като законопроекта се подготви от институция на изпълнителната власт, мине през процедура на съгласуване и едва тогава влезе за одобрение от МС.
- Договор ( PDF 388Кb) между Държавна агенция за информационни технологии и съобщения и Фондация "Право и Интернет" за изготвяне на „Проект на нормативен акт, транспониращ Директива 2003/98/ЕО за нуждите на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения.

- Директива 2003/98/EC на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 г. За използването на информация от обществения сектор

Достъпна: Acrobat Reader (142Kb) PDF Download PDF

- Анализ на съответствието на българския Закон за достъп до обществена информация и Директива 2003/98/ЕС на Еврпейския Парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 г., изготвен от правния екип на ПДИ

Достъпeн: Acrobat Reader (143Kb) PDF Download PDF

- Анализ на въздействието на промените в Закона за достъпа до обществена информация (описание на пресмятането на разходите), изготвен от Института аз пазарна икономика

Достъпeн: Acrobat Reader (100Kb) PDF Download PDF

- Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация на Комисия по въпросите на държавната администрация към НС

Достъпeн: Acrobat Reader (50Kb) PDF Download PDF

Публикации

- Не знаем кой поправи закона за достъп до информация, интервю с Александър Кашъмов пред в. Новинар - 19.04.2007 г.

- "Държавен вестник трябва да е в Интернет", интервю на Гергана Жулева пред в. Телеграф - 18.04.2007 г.

- "Дай тук да транспонираме една директива", анализ на Ирина Новакова, в. Дневник - 18.04.2007 г.

- Закон срещу 14.5 хиляди лева Конфликт на интереси стои зад промените в режима за достъп до информация, коментар на Росен Босев в. Капитал - 13.04.2007 г.

- Да ограничаваш на инат Оказа се, че основният аргумент за промяната на действащия закон също се разминава с истината. ОТ ДАИТС твърдят, че България е задължена да приеме тези поправки с Директивата за повторно използване на информация от обществения сектор на ЕС от 2003 г. и че страни като Унгария, Словения и други вече са го направили, анализ на Христо Христов, в. Дневник - 12.04.2007 г.

Становища

- Писмо за подкрепа за призива "Не посягайте на ЗДОИ" от Съюза на българските журналисти

Достъпно: Acrobat Reader (70Kb) PDF Download PDF

- Предложение относно Законопроекта за изменение и допълнение на ЗДОИ на Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията

Достъпно: Acrobat Reader (41Kb) PDF Download PDF

- Становище относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществената информация на Консултативен съвет по законодателството към НС

Достъпeн: Acrobat Reader (99Kb) PDF Download PDF

- Становище по Проект за изменение и допълнение на ЗДОИ на Гражданска коалиция за устойчиво ползване на фондовете на Европейския съюз

Достъпно: Acrobat Reader (107Kb) PDF Download PDF

- Становище по Проект за изменение и допълнение на ЗДОИ на Българска лига за правата на човека

Достъпно: Acrobat Reader (37Mb) PDF Download PDF

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 29.05.2007 • © 1999 Copyright by Interia & AIP