Информационен бюлетин Фондация Програма Достъп до Информация
ISSN 1313-6496
Брой 7(67), юли 2009 г.


ПДИ изпрати писмо до министрите на правосъдието и на външните работи относно Конвенцията за достъп до официални документи

На 28 юли 2009 г. Програма Достъп до Информация изпрати две писма до новоизбраните министър на правосъдието г-жа Маргарита Попова и министър на външните работи г-жа Румяна Желева по повод позицията на България във връзка с откритата на 18 юни 2009 г. за подпис Конвенция на Съвета на Европа за достъп до официални документи. С писмото, д-р Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ, призовава за стартиране или ускоряване, ако е започнал, процеса на подготовката за присъединяване на България към Конвенцията.


Уважаема г-жо министър,

Обръщам се към Вас по един важен въпрос, пренебрегнат по неизвестни за мен причини от предишното правителство.1    

На 18 юни 2009 г., в Тромсо, Норвегия, на срещата на министрите на правосъдието на държавите-членки на Съвета на Европа, беше открита за подпис Конвенция на Съвета на Европа за достъп до официални документи, приета на 28 ноември 2008 г. Конвенцията беше подписана от дванадесет държави, а именно -  Белгия, Естония, Финландия, Грузия, Унгария, Литва, Македония, Черна гора, Норвегия, Сърбия, Словения и Швеция.  Холандия също обяви, че ще я подпише. Словения е стартирала законодателната процедура за ратификация на Конвенцията. България за съжаление не подписа и не обяви нищо.

Работата по текста на Конвенцията стартира, когато със свое решение от май 2005 година Комитетът на министрите към Съвета на Европа възложи на Координационния комитет по правата на човека да започне работа по изготвянето на правно-задължителен инструмент, отразяващ принципите на достъп до информация, заложени в Препоръка 2002(2) относно достъпа до официални документи.2

През януари 2006 г. работна група от експерти със специалната задача да изготви текста на бъдещата Конвенция започна работа. Само 15 от общо 47 държави-членки на Съвета на Европа имаха свои представители в тази група. България обаче имаше свой представител в работната група – г-н Ивайло Иванов, ръководител на отдел „Човешки права” в Дирекция „Човешки права и международни хуманитарни организации” в Министерството на външните работи.

Обсъждането и изработването на текстовете беше наблюдавано от неправителствени организации и съпроводено с кампания за залагането на по-високи стандарти в бъдещия договор.3 Програма Достъп до Информация се обърна няколко пъти към българския представител с предложения за среща и обсъждане на проблематиката. Смятахме, че историята на прилагането на Закона за достъп до обществена информация в България може да бъде полезна за протичащата дискусия.      

Нормално би било България, като една от страните, участвала в работната група със свой представител, поне да обяви защо не се присъединява към първите държави–членки, подписали Конвенцията, както направи Великобритания.

Обръщам се към Вас с молба да стартирате или ускорите, ако е започнал, процесът на подготовката за присъединяване на България към Конвенцията. Като се има предвид, че България има Закон за достъп до обществена информация от 2000 г., историята на прилагане на закона в България е интересна както от гледна точка на активното използване от страна на търсещите достъп до обществена информация, така и от  гледна точка на богатата съдебна практика по него. След последните изменения в ЗДОИ от 5 декември 2008 година българският закон в голяма степен отговаря на стандартите, заложени в Конвенцията за достъп до официални документи на Съвета на Европа.  

Присъединяването към Конвенцията ще покаже ясна политическа воля за спазване на принципите на открито, отчетно и прозрачно управление, ще ускори доброто прилагане на закона в България и ще допринесе за възвръщане на доверието към страната.

Ние като организация, специализирала в подпомагането на упражняване на правото на достъп до информация от 13 години насам, сме готови да окажем съдействие на вашите експерти. Направили сме и неофициален превод на текста на Конвенцията ( 105 Kb) и обяснителния доклад към нея.

 

С уважение,

Гергана Жулева,

Изпълнителен директор на
Програма Достъп до Информация

 

 

1. Моля вижте "Българското правителство не само, че не подписа първия правно-задължителен договор за достъпа до информация, но дори не обяви и намеренията си", Гергана Жулева, изп. директор на ПДИ, публикувано в брой 6(66), юни 2009 г. на Информационния бюлетин на ПДИ

3. Повече за историята на приемането на Конвенцията и кампанията може да прочетете на страницата на ПДИ:  http://www.aip-bg.org/documents/coe_convention_aod.htm

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 03.08.2009 • © 1999 Copyright by Interia & AIP