Информационен бюлетин Фондация Програма Достъп до Информация
ISSN 1313-6496
Брой 4(64), април, 2009 г.

От съдебната зала: Новини
Кирил Терзийски, ПДИ

Информацията за конкретните суми изплатени от Общински съвет гр. Ловеч на местни и централни медии за публикация на наредби и обяви  не представлява търговска тайна и следва да бъде предоставена при поискване. До този извод стигна състав Върховния административен съд по делото на Цветан Тодоров – гл. редактор на в. „Народен глас“ срещу решението на Ловешки окръжен съд, с което бе отхвърлена жалбата му срещу отказа на председателя на Общинския съвет (ОС) гр. Ловеч. В мотивите на решението магистратите отбелязват, че исканата информация се отнася до трети лица (съответните медии), но не засяга интересите им по начин, който да обоснове необходимост от изричното им съгласие – наличие на търговска, производствена тайна или друго законово защитено от публичен достъп обстоятелство. Съдът задължава председателя на ОС да предостави достъп до тази информация в 14 дневен срок. Повече информация за делото, както и пълния текст на съдебното решение четете тук.

Върховният административен съд (ВАС) отмени отказ на Правителствена информационна (ПИС) служба да предостави информация за извършения през 2007 г. ремонт в кабинета на министър-председателя Сергей Станишев. Делото бе заведено още през 2007 г. по жалба на Павлина Трифонова – журналист във в. „24 часа“, на която директорът на ПИС отказа да предостави информация за имената на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка, цената на ремонта като цяло и цената на новите мебели (за всяка вещ). Отказът бе на основание засягане на интересите на трето лице и липса на съгласие за предоставяне на информацията, както и посочване, че същата представлява търговска тайна. Първоначално отказът на ПИС бе потвърден от тричленен състав на ВАС с решение от 8 декември 2008 г., но с решение от 31 март 2009 г. петчленен състав на ВАС, отмени решението на предходната инстанция, както и отказа на директора на ПИС и му върна преписката за ново произнасяне с указания по приложението и тълкуването на Закона за достъп до обществена информация. Повече информация за делото, както и пълния текст на съдебното решение четете тук.

За пореден път бе отменен отказ на правителството да предостави информация за договорите, сключени с “Майкрософт“ за ползване от държавната администрация на РБ на софтуерни продукти на компанията. Делото бе образувано по жалба на Росен Босев – журналист от в. „Капитал“ срещу отказ на Правителствена информационна служба (ПИС), основан на засягане интересите на трето лице (търговското дружество – ЦАПК „Прогрес“) и изразено изрично несъгласие за предоставяне на информация. С Решение от 20 март 2009 г. състав на Административен съд София-град отмени отказа като незаконосъобразен и върна преписката на ПИС за ново произнасяне. В мотивите си съдът отбелязва, че е следвало ПИС да потърси съгласие са предоставяне на тази информация от „Майкрософт Корпорейшън“, а не от ЦАПК „Прогрес“, които са продавачи на дребно съгласно представеното по делото Споразумение подписано от министър Димитър Калчев и лично от Бил Гейтс за „Майкрософт“. Повече информация за делото, както и пълния текст на съдебното решение четете тук.

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 28.04.2009 • © 1999 Copyright by Interia & AIP