Стафан Далльоф, Копенхаген
Стафан Далльоф
Стафан Далльоф

Подкрепяно от мнозинството държави-членки, председателството на ЕС ще започне неофициална дискусия с Парламента по новите правила за достъп до документи на Европейския съюз. Европейската общественост обаче не може да види предложението, което се описва като целящо да повиши прозрачността. В регистъра на документи, поддържан от Съвета,  съдържанието му е маркирано като „недостъпно” (N/A  - not accessible), но въпреки това предложението става обществено достояние благодарение на  Statewatch, Лондон и Access-Info Europe, Мадрид. Директорът на Statewatch подаде потвърдително заявление. Преди да бъде даден мандат, Швеция и Финландия обявиха, че няма да подкрепят предложението.[1]

 

Добре известен факт 

 

В коментар за Woobbing.eu шведският министър на правосъдието Беатрис Аск описва новото предложение като по-лошо от това на Европейската комисия от 2008. Аск подчертава позицията си и в писмо до Майкъл Кашман от Великобритания, специален докладчик за прозрачността в Парламента: „Сигурна съм, че ще продължавате да се борите за повече прозрачност и искрено се надявам, че ще продължим да си сътрудничим по този въпрос”.

Датският министър по европейските въпроси Николай Вамен реагира със становище в Wobbing.eu: „Добре известен факт е, че има голямо различие в мненията за необходимостта от прозрачност в Европейския съюз – както вътре в Съвета, така и между Съвета и Парламента. Сега има реална възможност да се договори преработване на съществуващите правила, в съответствие с Лисабонския договор и 10-годишната съдебна практика. Ние, от датска страна, ще се постараем да използваме в най-голяма степен тази възможност.”

 

Баланс

 

Министър Вамен казва по-нататък, че Председателството на ЕС ще работи усилено за резултат, при който да се запази сегашния висок стандарт на откритост в институциите и в същото време да се направи необходимата актуализация на правилата. „Това ще бъде много труден баланс. Резултатът изисква всички включени страни да са подготвени да се присъединят, за да постигнем добро, прагматично и функциониращо разрешение. Това е нашата отправна точка за преговори с Парламента.”

Докато Вамен омаловажава шведските критики, депутатът в ЕП Майкъл Кашман отговаря на Беатрис Аск: „Моят официален отговор е „Да, вие може да разчитате на Парламента”. Ние няма да отстъпим от сегашния достъп и откритост.”

 

„Неприемлив”

 

Пред Wobbing.eu Майкъл Кашман заявява, че предложението, такова, каквото е, няма да бъде прието от избраните политици на Европейския съюз: „Парламентът, с изключение на групата на християндемократите, е до голяма степен обединен. Мандатът, даден от Съвета, не е приемлив и е абсолютно ясно, че не можем да върнем назад решението за достъп по случая „Турко” (право да се гледат правни съвети), няма как да има блокови изключения (категории документи, които се пазят в тайна) и вето на държавите-членки. Неприемливо е и новото определение за документ”.

Ако бъдат приети, споменатите от Кашман примери ще намалят прозрачността в сравнение със сегашния регламент. В същото време предложението изрично пояснява (Член 12.2), че документи, свързани със законодателни актове на Европейския съюз, ще бъдат директно достъпни за обществеността.

 

Абсолютно неоправдан

 

Ако Парламентът изчерпи аргументите си, други доводи могат да бъдат намерени в анализа на предложението на Председателството, направен от Стийв Пиърс, професор по право в университета в Есекс, асоцииран със Statewatch. След преглед член по член на „тайния” документ, Пиърс намира, че проектопредложението на Съвета като цяло значително ще влоши нивото на достъп до документи. „В частност определението на Съвета за документ е със съмнителна законност и ще изключи много документи от обхвата на правилата - отбелязва Пиърс и добавя: Обратно, имайки предвид, че регламентът от 2001 вече съществува, би било глупаво и неоправдано, ако ЕП се съгласи на нов регламент - равнозначен на общо влошаване на сегашното ниво на достъп до документи.”

 

Непочтено използване

 

И така за какво може да се преговаря?

 „Казвайки, че предложението е неприемливо, днес, 11 години след написването на сега действащия регламент, ние трябва да обърнем внимание на това, което някои наричат непочтено използване на законодателството от лобисти и юристи, което се прави с търговска цел. Това може да означава преглеждане на определени досиета заради защита на някаква информация, ако нейното разпространение би навредило на подобни разследвания и одити в бъдеще,” твърди Майкъл Кашман. 

„Дълбоко вярвам, казва Стив Пиърс, че ако се прилага интелигентно, сегашният регламент може да се справи с тези проблеми, но Съветът и Комисията имат друго виждане. Накратко, след 11 години има непочтено използване на регламента, но като цяло той работи изключително добре. От самото начало заявявам, че това е основен закон. Затова трябва да преговаряме със Съвета и Комисията и силата на Парламента е в това, че ако не постигнем съгласие, можем да прибегнем към съществуващия регламент.”

 

Да нападнем първи или да отхвърлим

 

Каква власт има Парламентът, за да защити своята гледна точка?

„Съветът и Парламентът законодателстват съвместно. Те трябва да се договорят. Ако не постигнат съгласие, Европейският парламент може да отхвърли предложението и то да пропадне. Комисията и някои други смятат, че трябват промени, така че Договорът от Лисабон да е в сила с оглед на регламента. Аз не приемам това. И правната служба на Парламента не смята, че това е правно издържано. Лисабонският договор е в сила в момента”, заявява Майкъл Кашман.

От името на Председателството на ЕС и мнозинството в Съвета, министър Николай Вамен подчертава, че задачата е трудна и не се ангажира с възможния резултат: „Ако постигнем резултат, това ще означава, че Дания осигурява бъдещата откритост във всички институции на ЕС в полза на всички граждани и предприятия при всекидневния им досег със сътрудничеството в ЕС.”

 

По време на криза

   

Колкото до последиците при провал, Майкъл Кашман предупреждава правителствата на държавите членки: „Ако хората не разбират и не виждат какво се прави от тяхно име, те никога няма да дадат доверието си, а ние сега се нуждаем от доверието им повече от всякога. Когато нещата вървят добре, хората не обръщат внимание какво се случва. Когато е трудно, те знаят какво става и, за съжаление, търсят изкупителна жертва. Във време на икономическа и политическа криза е още по-важно гражданите да са по-близо до Съюза.”

„Европейският парламент трябва ясно да покаже на Съвета, че при никакви обстоятелства не може да приеме предложеното определение за „документ”. Ако Съветът е непреклонен за включването на определението, Европейският парламент следва да наложи вето на предложението”, предупреждава и Стив Пиърс  

от Statewatch.

 

Превод: Ралица Кацарска

 

Текстът е публикуван в Woobbing.eu: http://www.wobbing.eu/news/negotiations-starts-%E2%80%9Dunaccceptable%E2%80%9D-proposal

 

Още по темата - в Брой 2(98), 2012  и Брой 3(99), 2012  на Информационния бюлетин на ПДИ.

 

 Стафан Далльов e журналист на свободна практика в Копенхаген. Публикува статии в европейски, датски и шведски медии. Познава законите за свобода на информацията на Швеция и Дания, както и правилата за достъп до информация в ЕС. Лектор е в курсове за репортажи на европейска тематика в Холандия, Франция, Белгия, Словения, Латвия, Естония и Турция. Съавтор и съиздател на шведския наръчник JournalisternasEG-handbok (1993) как се правят репортажи за ЕС.[1] Отвореното писмо на министрите на правосъдието на Швеция и Финландия „Истински приятели на прозрачността?“, с което призовават институциите да не допускат намаляване на прозрачността в ЕС може да прочетете в блога на ПДИ Точка на достъп: http://blog.aip-bg.org/publications/634.

© 2012 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.